W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 http://www.bip.gov.pl/

Konkurs na 4 wolne stanowiska referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Kd – 111- 82/18                                                               Bydgoszcz, dnia 4.10.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 149a§1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018.23 t.j.)

Prezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
ogłasza konkurs Kd-111-82/18 na 4 wolne stanowiska referendarza sądowego
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Konkurs odbędzie się w dniu 9 listopada 2018 roku godz. 9:30 w sali 306 w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ulicy Wały Jagiellońskie 2 w Bydgoszczy.


I. Wymagania niezbędne

Kandydaci muszą spełniać warunki określone w art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych, a mianowicie na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

  1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2. jest nieskazitelnego charakteru,
  3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce,
  4. ukończył 24 lata,
  5. zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską albo aplikację ogólną.

II. Wymagane dokumenty 

Kandydat ubiegający się o stanowisko referendarza sądowego składa wymagane dokumenty, opatrzone oznaczeniem konkursu, bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy - Oddział Kadr, pok. 31A (parter), bądź przesyła za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do dnia 22 października 2018 r. na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz.

 
1. Do zgłoszenia kandydat dołącza:

1)  wniosek  o  zatrudnienie  na  stanowisku  referendarza sądowego,

2)  życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej,

4) 3  aktualne fotografie zgodne z wymaganiami  stosowanymi  przy wydawaniu dowodów osobistych,

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

6) oświadczenie o obywatelstwie polskim oraz korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2.  Do   zgłoszenia  kandydat  może   dołączyć   dokumenty   potwierdzające   dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.

Po sprawdzeniu zgłoszeń pod względem spełnienia wymogów formalnych lista osób dopuszczonych do konkursu ogłoszona zostanie w dniu 2 listopada 2018 roku w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.                                                                              SSR Jacek Wojtycki

                                                                                      PREZES

                                                                   Sądu Rejonowego w Bydgoszczy


KLAUZULA INFORMACYJNA
(DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, którym jest Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4.
 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) oraz – jeśli zaistnieje taka potrzeba – wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w przypadku konieczności przetwarzania danych nieobjętych obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe, o których mowa, to dane identyfikacyjne.
 
Dane dotyczące Pani/Pana w związku z procesem rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział.
 
Dane, których podania wymaga Administrator, są niezbędne do wzięcia udziału przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.
 
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1).
 
 
Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy jest Pan Marek Radke, tel. 52-58-78-514, e-mail: m.radke@bydgoszcz.sr.gov.pl.
 


Lista osób dopuszczonych do udziału w konkursie na stanowisko referendarza sądowego
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-82/18l.p.

Nazwisko

Imię

Miejsce zamieszkania

1.

Antkowiak-Skoczylas

Izabela

Inowrocław

2.

Baranowska

Joanna

Bydgoszcz

3.

Bartkowiak

Agata

Lisi ogon

4.

Betcher-Różyńska

Anna Maria

Toruń

5.

Czajkowski

Maciej

Bydgoszcz

6.

Dudzik

Barbara

Bydgoszcz

7.

Dzieliński

Tomasz

Świętajno

8.

Jacyno-Staszak

Agnieszka

Bydgoszcz

9.

Kajtek

Agata

Osielsko

10.

Kamiński

Paweł

Toruń

11.

Kasprzak

Barbara

Bydgoszcz

12.

Kawecki

Marcin

Bydgoszcz

13.

Koniuszek

Ewelina

Toruń

14.

Loll

Dominika

Chojnice

15.

Maciejewska

Justyna

Bydgoszcz

16.

Miąsko

Aleksandra

Bydgoszcz

17.

Mielcarz

Aleksandra

Bydgoszcz

18.

Pietrzak-Zwolińska

Justyna

Krasiczyn

19.

Piotrkowska

Karolina

Bydgoszcz

20.

Rabacha

Sandra

Bydgoszcz

21.

Siuchnińska-Gumańska

Sonia

Bydgoszcz

22.

Skrzeczowska

Anna

Bydgoszcz

23.

Stankiewicz

Karolina

Szubin

24.

Trokowska-Stempnik

Barbara

Toruń

25.

Włottkowska

Maja

Bydgoszcz


Konkurs odbędzie się dnia 9 listopada 2018 roku o godz. 9:30 w siedzibie Sądu Okręgowego  w Bydgoszczy (sala 306).

Kandydaci dopuszczeni do konkursu powinni zabrać ze sobą dowód osobisty.

                                                                        Wiceprezes
                                                         Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
                                                                  SSR Jarosław Całbecki

Bydgoszcz, dnia 2.11.2018 r.


INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA 4 STANOWISKA REFERENDARZA SĄDOWEGO

W SĄDZIE REJONOWYM W BYDGOSZCZY, KTÓRY ODBYŁ SIĘ DNIA 9 LISTOPADA 2018 R.

W KONKURSIE WZIĘLI UDZIAŁ NASTĘPUJĄCY KANDYDACI, UZYSKUJĄC PODANE PONIŻEJ WYNIKI:

 
1. Antkowiak-Skoczylas Izabela – łącznie 63 pkt, w tym:

z części testowej – 54 pkt,

z kazusów – 9 pkt;

2. Baranowska Joanna – łącznie 52 pkt, w tym:

z części testowej – 44 pkt,

z kazusów – 8 pkt;

3. Betcher-Różyńska Anna Maria – łącznie 57 pkt, w tym:

z części testowej – 50 pkt,

z kazusów – 7 pkt;

4. Czajkowski Maciej– łącznie 61 pkt, w tym:

z części testowej – 48 pkt,

z kazusów – 13 pkt;

5. Dudzik Barbara – łącznie 67 pkt, w tym:

z części testowej – 53 pkt,

z kazusów – 14 pkt;

6. Kamiński Paweł -  łącznie 63 pkt, w tym:

z części testowej – 59 pkt,

z kazusów – 4 pkt;

7. Kasprzak Barbara – łącznie 66 pkt, w tym:

z części testowej – 53 pkt,

z kazusów – 13 pkt;

8. Kawecki Marcin– łącznie 63 pkt, w tym:

z części testowej – 50 pkt,

z kazusów – 13 pkt;

9. Koniuszek Ewelina – łącznie 62 pkt, w tym:

z części testowej – 55 pkt,

z kazusów – 7 pkt;

10. Loll Dominika - łącznie 64 pkt, w tym:

z części testowej – 52 pkt,

z kazusów – 12 pkt;

11. Maciejewska Justyna- łącznie 65 pkt, w tym:

z części testowej – 54 pkt,

z kazusów – 11 pkt;

12. Miąsko Aleksandra - łącznie 62 pkt, w tym:

z części testowej – 50 pkt,

z kazusów – 12 pkt;

13. Mielcarz Aleksandra - łącznie 53 pkt, w tym:

z części testowej – 49 pkt,

z kazusów – 4 pkt;

14. Pietrzak-Zwolińska Justyna– łącznie 56 pkt, w tym:

z części testowej – 50 pkt,

z kazusów – 6 pkt;

15. Piotrkowska Karolina – łącznie 51 pkt, w tym:

z części testowej – 47 pkt,

z kazusów – 4 pkt;

16. Rabacha Sandra - łącznie 57 pkt, w tym:

z części testowej – 53 pkt,

z kazusów – 4 pkt;

17. Siuchnińska-Gumańska Sonia - łącznie 67 pkt, w tym:

z części testowej – 54 pkt,

z kazusów – 13 pkt;

18. Skrzeczowska Anna łącznie 64 pkt, w tym:

z części testowej – 55 pkt,

z kazusów – 9 pkt;

19. Stankiewicz Karolina - łącznie 58 pkt, w tym:

z części testowej – 52 pkt,

z kazusów – 6 pkt;

20. Trokowska-Stempnik Barbara  - łącznie 66 pkt, w tym:

z części testowej – 54 pkt,

z kazusów – 12 pkt;

21. Włottkowska Maja – łącznie 59 pkt, w tym:

z części testowej – 52 pkt,

z kazusów – 7 pkt.

Na podstawie wyników konkursu na stanowiska referendarzy wybrano:

1.     Barbarę Dudzik
2.     Sonię Siuchnińską-Gumańską
3.     Barbarę Kasprzak
4.     Barbarę Trokowską-Stempnik

 

Ustalono następującą listę rezerwową:

  1. Loll Dominika
  2. Kawecki Marcin
  3. Miąsko Aleksandra
  4. Czajkowski Maciej

                                                                    SSR Jarosław Całbecki

                                                        Wiceprezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane