W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 http://www.bip.gov.pl/

Konkurs na 1 wolne stanowiska referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

 Kd – 111- 123/20                                                                 Bydgoszcz, dnia 15.10.2020 r.

OGŁOSZENIE


Działając na podstawie art. 149a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.365 t.j.)


Prezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy 
ogłasza konkurs Kd-111-123/20 na 1 wolne stanowisko referendarza sądowego 
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Konkurs odbędzie się w dniu 19 listopada 2020 roku godz. 9:30 w sali 306 w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ulicy Wały Jagiellońskie 2 w Bydgoszczy.

I. Wymagania niezbędne

Kandydaci muszą spełniać warunki określone w art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych, a mianowicie na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce,
4. ukończył 24 lata,
5. zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską albo aplikację ogólną.

II. Wymagane dokumenty

Kandydat ubiegający się o stanowisko referendarza sądowego wymagane dokumenty, opatrzone oznaczeniem konkursu, przesyła za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do dnia 30 października 2020 r. na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz.

2. Do zgłoszenia kandydat dołącza:

1) wniosek  o  zatrudnienie  na  stanowisku  referendarza sądowego,
2) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu   magistra prawa lub zagranicznych uznanych w Polsce,
4) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej,
5) 3  aktualne fotografie zgodne z wymaganiami  stosowanymi  przy wydawaniu dowodów osobistych,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
7) oświadczenie o obywatelstwie polskim oraz korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2. Do   zgłoszenia  kandydat  może   dołączyć   dokumenty   potwierdzające   dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.

Po sprawdzeniu zgłoszeń pod względem spełnienia wymogów formalnych lista osób dopuszczonych do konkursu ogłoszona zostanie do dnia 12 listopada 2020 roku w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

                                                                                SSR Karolina Bieńkowska

                                                                                           PREZES

                                                                             Sądu Rejonowego w Bydgoszczy


 
KLAUZULA INFORMACYJNA
(DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI)

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, którym jest Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) oraz – jeśli zaistnieje taka potrzeba – wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w przypadku konieczności przetwarzania danych nieobjętych obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe, o których mowa, to dane identyfikacyjne.

Dane dotyczące Pani/Pana w związku z procesem rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział.

Dane, których podania wymaga Administrator, są niezbędne do wzięcia udziału przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1).
Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy jest Pan Marek Radke, tel. 52-58-78-514, e-mail: iod@bydgoszcz.sr.gov.pl.


Lista osób dopuszczonych do udziału w konkursie na stanowisko referendarza sądowego 
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-123/20Lp  Nazwisko  Imię  Miejsce zamieszkania
1 Dudkiewicz  Monika Bydgoszcz 
2 Gill – Juda         Marta Bydgoszcz
3 Jucha                 Patrycja Bydgoszcz
4 Kamińska Anna Wrocław
5 Koc Izabela Sadki 
6 Kołpacka Maja Olsztyn
7 Kulik Joanna  Aleksandrów Kujawski
8 Lewandowska  Hanna  Toruń
9 Miszczak  Alicja Szubin
10 Niewadzioł Paweł Gdańsk 
11 Palicki  Sławomir Bydgoszcz 
12 Pietrzak - Stępień  Karolina Bydgoszcz 
13 Skrzeczowska Anna Bydgoszcz 
14 Sterniczuk Katarzyna Białystok
15 Stępień Maciej Bydgoszcz
16 Turowska Katarzyna  Bydgoszcz
17 Włottkowska Maja Bydgoszcz

Konkurs odbędzie się 19.11.2020 r. o godz. 9:30 w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy (sala 306).

Kandydaci dopuszczeni do konkursu powinni zabrać ze sobą dowód osobisty.                                        

   
Bydgoszcz,  10.11.2020 r.

                                                                            Wiceprezes

                                                                Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

                                                                   SSR Jarosław Błażejewski ZARZĄDZENIE 

W SPRAWIE ZMIANY MIEJSCA KONKURSU NA 1 WOLNE STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO 

KD-111-123/20

Z uwagi na stan epidemii koronawirusa, na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych, § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego oraz z uwagi na zalecenia i rekomendacje Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, informuję, iż II etap konkursu zostanie przeprowadzony w sali rozpraw nr 224 (II piętro) Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.


Bydgoszcz, dnia 16.11.2020 r. 

                                                                           Wiceprezes 

                                                                Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

                                                                   SSR Jarosław Błażejewski 
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA  1 STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO
W SĄDZIE REJONOWYM W BYDGOSZCZY, KTÓRY ODBYŁ SIĘ DNIA 19 listopada 2020 r.
Kd-111-123/20 


W KONKURSIE WZIĘLI UDZIAŁ NASTĘPUJĄCY KANDYDACI, UZYSKUJĄC PODANE PONIŻEJ WYNIKI:

1. Dudkiewicz Monika -  łącznie 72 pkt, w tym:

z części testowej – 56 pkt,

z kazusów – 16 pkt;

2. Gill – Juda Marta -  łącznie 74 pkt, w tym:

z części testowej – 57 pkt,

z kazusów – 17 pkt;

3. Jucha Patrycja -  łącznie 59 pkt, w tym:

z części testowej – 48 pkt,

z kazusów – 11 pkt;

4. Kamińska Anna – łącznie 57 pkt, w tym:

z części testowej – 46 pkt,

z kazusów – 11 pkt;

5. Koc Izabela -  łącznie 62 pkt, w tym:

z części testowej – 52 pkt,

z kazusów – 10 pkt;

6. Kołpacka Maja - łącznie 60 pkt, w tym:

z części testowej – 49 pkt,

z kazusów – 11 pkt;

7. Kulik Joanna - łącznie 71 pkt, w tym:

z części testowej – 55 pkt,

z kazusów – 16 pkt;

8. Miszczak Alicja – łącznie 62 pkt, w tym:

z części testowej – 53 pkt,

z kazusów – 9 pkt

9. Niewadzioł Paweł – łącznie 63 pkt, w tym:

z części testwej – 53 pkt,

z kazusów – 10 pkt

10. Palicki Sławomir – łącznie 61 pkt, w tym:

z części testowej – 49 pkt,

z kazusów – 12 pkt

11. Pietrzak-Stępień Karolina -  łącznie 62 pkt, w tym:

z części testowej – 51 pkt,

z kazusów – 11 pkt;

12. Stępień Maciej -  łącznie 58 pkt, w tym:

z części testowej – 51 pkt,

z kazusów – 7 pkt;

13. Turowska Katarzyna -  łącznie 66 pkt, w tym:

z części testowej – 53 pkt,

z kazusów – 13 pkt;

Na podstawie wyników konkursu na stanowisko referendarza wybrano:

Panią Martę Gill-Juda.


Ustalono następującą listę rezerwową:

1.      Monika Dudkiewicz

2.      Joanna Kulik

                                                                   SSR Jarosław Błażejewski

                                                   Wiceprezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy


Bydgoszcz, dnia 27.11.2020 r. 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane