W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 http://www.bip.gov.pl/

Konkurs na 1 wolne stanowiska referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

 Kd – 111- 87/19                                                                   

                                                                                                                                      Bydgoszcz, dnia 11.09.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 149a§1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52 t.j.)

Prezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
ogłasza konkurs Kd-111-87/19 na 1 wolne stanowisko referendarza sądowego
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Konkurs odbędzie się w dniu 21 października 2019 roku godz. 9:30 w sali 306 w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ulicy Wały Jagiellońskie 2 w Bydgoszczy.

I. Wymagania niezbędne

Kandydaci muszą spełniać warunki określone w art. 149 § l ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych, a mianowicie na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

  1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2. jest nieskazitelnego charakteru,
  3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce,
  4. ukończył 24 lata,
  5. zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską albo aplikację ogólną.

II. Wymagane dokumenty

Kandydat ubiegający się o stanowisko referendarza sądowego składa wymagane dokumenty, opatrzone oznaczeniem konkursu, bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy - Oddział Kadr, pok. 317 (III p.), bądź przesyła za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do dnia 25 września 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz.

l. Do zgłoszenia kandydat dołącza:

1)  wniosek  o  zatrudnienie  na  stanowisku  referendarza sądowego,

2)  życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

3)  oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego  ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra prawa lub zagranicznych uznanych w Polsce,

4) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej,

5) 3  aktualne fotografie zgodne z wymaganiami  stosowanymi  przy wydawaniu dowodów osobistych,

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

7) oświadczenie o obywatelstwie polskim oraz korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

II. Do   zgłoszenia  kandydat  może   dołączyć   dokumenty   potwierdzające   dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.

Po sprawdzeniu zgłoszeń pod względem spełnienia wymogów formalnych lista osób dopuszczonych do konkursu ogłoszona zostanie do dnia 11 października 2019 roku w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

Dokumenty złożone na konkurs, będzie można odebrać w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Po tym terminie zostaną zniszczone.

                                                                        SSR Karolina Bieńkowska

                                                                                      PREZES

                                                                   Sądu Rejonowego w BydgoszczyKLAUZULA INFORMACYJNA


(DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI)

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, którym jest Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) oraz – jeśli zaistnieje taka potrzeba – wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w przypadku konieczności przetwarzania danych nieobjętych obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe, o których mowa, to dane identyfikacyjne.

Dane dotyczące Pani/Pana w związku z procesem rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział.

Dane, których podania wymaga Administrator, są niezbędne do wzięcia udziału przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1).

Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy jest Pan Marek Radke, tel. 52-58-78-514, e-mail: iod@bydgoszcz.sr.gov.pl.Lista osób dopuszczonych do udziału w konkursie na stanowisko referendarza sądowego 
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy 
Kd-111-87/19

 

LP

Nazwisko

Imię

Miejsce zamieszkania

1

Abramek-Grosz

Magdalena

Grudziądz

2

Burkiewicz

Aneta

Zamość

3

Dudkiewicz

Monika

Bydgoszcz

4

Eksterowicz

Joanna

Bydgoszcz

5

Franas

Hubert

Toruń

6

Gawryś

Justyna

Reda

7

Gill-Juda

Marta

Bydgoszcz

8

Jakubczyk-Serdeczna

Anna

Bydgoszcz

9

Kajtek

Agata

Osielsko

10

Kinalska

Paula

Solec Kujawski

11

Kulik

Joanna

Aleksandrów Kujawski

12

Kwiatkowska

Marta

Łódź

13

Lewandowska

Hanna

Toruń

14

Maciejewska

Justyna

Bydgoszcz

15

Mielczarek

Natalia

Solec Kujawski

16

Orlewski

Bartosz

Bydgoszcz

17

Pietrzak-Stępień

Karolina

Bydgoszcz

18

Pietrzak-Zwolińska

Justyna

Krasiczyn

19

Polcyn

Iga

Osiek nad Notecią

20

Rabacha

Sandra

Bydgoszcz

21

Sepioło

Łukasz

Zielona Góra

22

Skrzeczowska

Anna

Bydgoszcz

23

Tomczyk

Katarzyna Anna

Bydgoszcz

24

Traczyk

Lucyna

Piła

25

Wojciechowska

Aleksandra Natalia

Toruń

26

Wołowska

Kinga

Toruń

27

Zdradzińska

Katarzyna

Radomin

28

Złotnicka

Monika

Bydgoszcz

Konkurs odbędzie się 21 października 2019 roku o godz. 9:30 w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy (sala 306). 

Kandydaci dopuszczeni do konkursu powinni zabrać ze sobą dowód osobisty.

                                                                                             
                                                                                              Wiceprezes
                                                                                  Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
                                                                                           Jarosław BłażejewskiINFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA  1 STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO

W SĄDZIE REJONOWYM W BYDGOSZCZY, KTÓRY ODBYŁ SIĘ DNIA 21 października 2019 r.

 


W KONKURSIE WZIĘLI UDZIAŁ NASTĘPUJĄCY KANDYDACI, UZYSKUJĄC PODANE PONIŻEJ WYNIKI:

 
1. Abramek-Grosz Magdalena -  łącznie 66 pkt, w tym:

z części testowej – 54 pkt,

z kazusów – 12 pkt;


2. Burkiewicz Aneta -  łącznie 71 pkt, w tym:

z części testowej – 59 pkt,

z kazusów – 12 pkt;


3. Dudkiewicz Monika -  łącznie 61 pkt, w tym:

z części testowej – 52 pkt,

z kazusów – 9 pkt;


4. Franas Hubert – łącznie 65 pkt, w tym:

z części testowej – 55 pkt,

z kazusów – 10 pkt;


5. Gawryś Justyna -  łącznie 65 pkt, w tym:

z części testowej – 54 pkt,

z kazusów – 11 pkt;


6. Gill-Juda Marta- łącznie 64 pkt, w tym:

z części testowej – 55 pkt,

z kazusów – 9 pkt;


7. Kajtek Agata - łącznie 65 pkt, w tym:

z części testowej – 53 pkt,

z kazusów – 12 pkt;


8. Kinalska Paula – łącznie 63 pkt, w tym:

z części testowej – 52 pkt,

z kazusów – 11 pkt


9. Kulik Joanna – łącznie 62 pkt, w tym:

z części testowej – 53 pkt,

z kazusów – 9 pkt


10. Lewandowska Hanna – łącznie 54 pkt, w tym:

z części testowej – 50 pkt,

z kazusów – 4 pkt


11. Orlewski Bartosz – łącznie 60 pkt, w tym:

z części testowej – 50 pkt,

z kazusów – 10 pkt


12. Pietrzak-Stępień Karolina -  łącznie 52 pkt, w tym:

z części testowej – 45 pkt,

z kazusów – 7 pkt;


13. Pietrzak-Zwolińska Justyna – łącznie 67 pkt, w tym:

z części testowej – 56 pkt,

z kazusów – 11 pkt


14. Polcyn Iga – łącznie 53 pkt, w tym:

z części testowej – 44 pkt,

z kazusów – 9 pkt


15. Tomczyk Katarzyna Anna -  łącznie 59 pkt, w tym:

z części testowej – 50 pkt,

z kazusów – 9 pkt;


16. Wołowska Kinga -  łącznie 65 pkt, w tym:

z części testowej – 56 pkt,

z kazusów – 9 pkt;


17. Złotnicka Monika -  łącznie 51 pkt, w tym:

z części testowej – 47 pkt,

z kazusów – 4 pkt;


 

Na podstawie wyników konkursu na stanowisko referendarza wybrano

Panią Anetę Burkiewicz

Ustalono następującą listę rezerwową:

  1. Justynę Pietrzak-Zwolińską
  2. Magdalenę Abramek-Grosz


                                                                                                 Wiceprezes 
                                                                                  Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
                                                                                           Jarosław BłażejewskiBydgoszcz, dnia 23.10.2019 r.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane