W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 http://www.bip.gov.pl/

Konkurs na 1 wolne stanowiska referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Kd – 111- 72/19                                                                   
Bydgoszcz, dnia 22.07.2019 r.
 
OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 149a§ 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52 t.j.) 
Prezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy ogłasza konkurs Kd-111-72/19 na 1 wolne stanowisko referendarza sądowego  w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Konkurs odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2019 roku godz. 9:30 w sali 306 w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ulicy Wały Jagiellońskie 2 w Bydgoszczy.

I. Wymagania niezbędne
Kandydaci muszą spełniać warunki określone w art. 149 § l ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych, a mianowicie na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 lata,
 5. zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską albo aplikację ogólną.
II. Wymagane dokumenty
Kandydat ubiegający się o stanowisko referendarza sądowego składa wymagane dokumenty, opatrzone oznaczeniem konkursu, bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy - Oddział Kadr, pok. 317 (III p.), bądź przesyła za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do dnia 6 sierpnia 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz.
 
I. Do zgłoszenia kandydat dołącza:
1) wniosek  o  zatrudnienie  na  stanowisku  referendarza sądowego,
2) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego  ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra prawa lub zagranicznych uznanych w Polsce,
4) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej,
5) 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami  stosowanymi  przy wydawaniu dowodów osobistych,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
7) oświadczenie o obywatelstwie polskim oraz korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
II.   Do   zgłoszenia  kandydat  może   dołączyć   dokumenty   potwierdzające   dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.
 
 
Po sprawdzeniu zgłoszeń pod względem spełnienia wymogów formalnych lista osób dopuszczonych do konkursu ogłoszona zostanie do dnia 19 sierpnia 2019 roku w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.             
                                                                                SSO Jacek Wojtycki
                                                                                      PREZES
                                                                   Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
(DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI)
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, którym jest Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4.
 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) oraz – jeśli zaistnieje taka potrzeba – wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w przypadku konieczności przetwarzania danych nieobjętych obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe, o których mowa, to dane identyfikacyjne.
 
Dane dotyczące Pani/Pana w związku z procesem rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział.
 
Dane, których podania wymaga Administrator, są niezbędne do wzięcia udziału przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.
 
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1).
 
Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy jest Pan Marek Radke, tel. 52-58-78-514, e-mail: iod@bydgoszcz.sr.gov.pl.

Lista osób dopuszczonych do udziału w konkursie na stanowisko referendarza sądowego
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-72/19l.p.

Nazwisko

Imię

Miejsce zamieszkania

1.

Dutkiewicz

Monika

Bydgoszcz

2.

Franas

Hubert

Toruń

3.

Gill-Juda

Marta

Bydgoszcz

4.

Góral

Monika

Bydgoszcz

5.

Jakubczyk-Serdeczna

Anna

Bydgoszcz

6.

Kajtek

Agata

Osielsko

7.

Kinalska

Paula

Solec Kujawski

8.

Kulik

Jolanta

Aleksandrów Kujawski

9.

Lewandowska

Hanna

Toruń

10.

Orlewski

Bartosz

Bydgoszcz

11.

Pietrzak-Stępień

Karolina

Bydgoszcz

12.

Pietrzak-Zwolińska

Justyna

Krasiczyn

13.

Polcyn

Iga

Osiek nad Notecią

14.

Wiśniewski

Piotr

Bydgoszcz


         Konkurs odbędzie się 26 sierpnia 2019 roku o godz. 9:30 w siedzibie Sądu Okręgowego
w Bydgoszczy (sala 306). Kandydaci dopuszczeni do konkursu powinni zabrać ze sobą dowód osobisty.


         Dokumenty złożone na konkurs, będzie można odebrać w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Po tym terminie zostaną zniszczone.                                                Wiceprezes
                                       Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
                                               Monika Maćkowiak

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA  1 STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO

W SĄDZIE REJONOWYM W BYDGOSZCZY, KTÓRY ODBYŁ SIĘ DNIA 26 sierpnia 2019 R.

 


W KONKURSIE WZIĘLI UDZIAŁ NASTĘPUJĄCY KANDYDACI, UZYSKUJĄC PODANE PONIŻEJ WYNIKI:


 1. 1.      Dudkiewicz Monika -  łącznie 60 pkt, w tym:

z części testowej – 48 pkt,

z kazusów – 12 pkt;

 1. 2.      Franas Hubert – łącznie 63 pkt, w tym:

z części testowej – 49 pkt,

z kazusów – 14 pkt;

 1. 3.      Gill-Juda Marta- łącznie 62 pkt, w tym:

z części testowej – 49 pkt,

z kazusów – 13 pkt;

 1. 4.      Góral Monika – łącznie 69 pkt, w tym:

z części testowej – 53 pkt,

z kazusów – 16 pkt

 1. 5.      Jakubczyk-Serdeczna Anna – łącznie 50 pkt, w tym:

z części testowej – 44 pkt,

z kazusów – 6 pkt

 1. 6.      Kajtek Agata - łącznie 67 pkt, w tym:

z części testowej – 54 pkt,

z kazusów – 13 pkt;

 1. 7.      Kinalska Paula – łącznie 55 pkt, w tym:

z części testowej – 49 pkt,

z kazusów – 6 pkt

 1. 8.      Kulik Jolanta – łącznie 66 pkt, w tym:

z części testowej – 52 pkt,

z kazusów – 14 pkt

 1. 9.      Lewandowska Hanna – łącznie 62 pkt, w tym:

z części testowej – 48 pkt,

z kazusów – 14 pkt

 1. 10.  Orlewski Bartosz – łącznie 56 pkt, w tym:

z części testowej – 47 pkt,

z kazusów – 9 pkt

 1. 11.  Pietrzak-Zwolińska Justyna – łącznie 59 pkt, w tym:

z części testowej – 47 pkt,

z kazusów – 12 pkt

 1. 12.  Polcyn Iga – łącznie 50 pkt, w tym:

z części testowej – 41 pkt,

z kazusów – 9 pkt

 

Na podstawie wyników konkursu na stanowisko referendarza wybrano

Panią Monikę Góral

 

 

Ustalono następującą listę rezerwową:

 1. Kajtek Agata
 2. Kulik Joanna


               SSR Jarosław Błażejewski

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane