W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 http://www.bip.gov.pl/

Konkurs na 1 wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Kd – 111- 52/19                                                                                       
Bydgoszcz, dnia 16.05.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 149a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52 t.j.)

Prezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
ogłasza konkurs Kd-111-52/19 na 1 wolne stanowisko referendarza sądowego
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Konkurs odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 roku godz. 9:30 w sali 306 w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ulicy Wały Jagiellońskie 2 w Bydgoszczy.

I. Wymagania niezbędne

Kandydaci muszą spełniać warunki określone w art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych, a mianowicie na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

  1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2. jest nieskazitelnego charakteru,
  3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce,
  4. ukończył 24 lata,
  5. zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską albo aplikację ogólną.

II. Wymagane dokumenty

Kandydat ubiegający się o stanowisko referendarza sądowego składa wymagane dokumenty, opatrzone oznaczeniem konkursu, bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy - Oddział Kadr, pok. 317 (III p.), bądź przesyła za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do dnia 31 maja 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz.

Do zgłoszenia kandydat dołącza:

1) wniosek  o  zatrudnienie  na  stanowisku referendarza sądowego,

2) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra prawa lub zagranicznych uznanych w Polsce,

4) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej,

5) 3  aktualne fotografie zgodne z wymaganiami  stosowanymi  przy wydawaniu dowodów osobistych,

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

7) oświadczenie o obywatelstwie polskim oraz korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2.   Do   zgłoszenia  kandydat  może   dołączyć   dokumenty   potwierdzające   dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.

Po sprawdzeniu zgłoszeń pod względem spełnienia wymogów formalnych lista osób dopuszczonych do konkursu ogłoszona zostanie do dnia 11 czerwca 2019 roku w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.     

        

                                                                                                        SSR Jacek Wojtycki

                                                                                                               PREZES

                                                                                                 Sądu Rejonowego w BydgoszczyKLAUZULA INFORMACYJNA
(DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, którym jest Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4.
 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) oraz – jeśli zaistnieje taka potrzeba – wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w przypadku konieczności przetwarzania danych nieobjętych obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe, o których mowa, to dane identyfikacyjne.
 
Dane dotyczące Pani/Pana w związku z procesem rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział.
 
Dane, których podania wymaga Administrator, są niezbędne do wzięcia udziału przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.
 
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1).
 
Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy jest Pan Marek Radke, tel. 52-58-78-514, e-mail: iod@bydgoszcz.sr.gov.pl.Lista osób dopuszczonych do udziału w konkursie na stanowisko referendarza sądowego
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-52/19l.p.

Nazwisko

Imię

Miejsce zamieszkania

1.

Abramek

Magdalena

Grudziądz

2.

Czubanowski

Jakub

Śrem

3.

Dutkiewicz

Monika

Bydgoszcz

4.

Franas

Hubert

Toruń

5.

Gill-Juda

Marta

Bydgoszcz

6.

Kajtek

Agata

Osielsko

7.

Góral

Monika

Bydgoszcz

8.

Jakubczyk-Serdeczna

Anna

Bydgoszcz

9.

Kinalska

Paula

Solec Kujawski

10.

Krzemień-Słomińska

Emilia

Nieżywięć

11.

Kulik

Jolanta

Aleksandrów Kujawski

12.

Latocha

Anna

Subkowy

13.

Lewandowska

Hanna

Toruń

14.

Magusiak-Lewandowska

Agnieszka

Bydgoszcz

15.

Orlewski

Bartosz

Bydgoszcz

16.

Pawłowska

Izabela

Osielsko

17.

Pazoła-Hennig

Marta

Bydgoszcz

18.

Pietrzak-Stępień

Karolina

Bydgoszcz

19.

Pietrzak-Zwolińska

Justyna

Krasiczyn

20.

Rabacha

Sandra

Bydgoszcz

21.

Redyk

Aleksandra

Bydgoszcz

22.

Skrzeczowska

Anna

Bydgoszcz


Konkurs odbędzie się 18 czerwca 2019 roku o godz. 9:30 w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy (sala 306).

Kandydaci dopuszczeni do konkursu powinni zabrać ze sobą dowód osobisty.

                                                                                                      Wiceprezes
                                                                                            Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
                                                                                                  Jarosław Całbecki
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA  1 STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO

W SĄDZIE REJONOWYM W BYDGOSZCZY, KTÓRY ODBYŁ SIĘ DNIA 18 czerwca 2019 R.

 


W KONKURSIE WZIĘLI UDZIAŁ NASTĘPUJĄCY KANDYDACI, UZYSKUJĄC PODANE PONIŻEJ WYNIKI:

 1.     Czubanowski Jakub -  łącznie 53 pkt, w tym:

z części testowej – 44 pkt,

z kazusów – 9 pkt;
2.     Dudkiewicz Monika- łącznie 50 pkt, w tym:

z części testowej – 42 pkt,

z kazusów – 8 pkt;
3.     Franas Hubert – łącznie 55 pkt, w tym:

z części testowej – 45 pkt,

z kazusów – 10 pkt;
4.     Gill-Juda Marta- łącznie 46 pkt, w tym:

z części testowej – 40 pkt,

z kazusów – 6 pkt;
5.     Kajtek Agata - łącznie 59 pkt, w tym:

z części testowej – 49 pkt,

z kazusów – 10 pkt;
6.     Góral Monika – łącznie 63 pkt, w tym:

z części testowej – 51 pkt,

z kazusów – 12 pkt
7.     Jakubczyk-Serdeczna Anna – łącznie 49 pkt, w tym:

z części testowej – 41 pkt,

z kazusów – 8 pkt
8.     Kinalska Paula – łącznie 54 pkt, w tym:

z części testowej – 43 pkt,

z kazusów – 11 pkt
9.     Krzemień-Słomińska Emilia – łącznie 49 pkt, w tym:

z części testowej – 39 pkt,

z kazusów – 10 pkt
10.  Kulik Jolanta – łącznie 56 pkt, w tym:

z części testowej – 44 pkt,

z kazusów – 12 pkt
11.  Latocha Anna – łącznie 48 pkt, w tym:

z części testowej – 39 pkt,

z kazusów – 9 pkt
12.  Lewandowska Hanna – łącznie 57 pkt, w tym:

z części testowej – 46 pkt,

z kazusów – 11 pkt
13.  Orlewski Bartosz – łącznie 48 pkt, w tym:

z części testowej – 37 pkt,

z kazusów – 11 pkt
14.  Pazoła-Hennig Marta – łącznie 60 pkt, w tym:

z części testowej – 49 pkt,

z kazusów – 11 pkt
15.  Pietrzak-Stępień Karolina – łącznie 43 pkt, w tym:

z części testowej – 31 pkt,

z kazusów – 12 pkt
16.  Pietrzak-Zwolińska Justyna – łącznie 60 pkt, w tym:

z części testowej – 48 pkt,

z kazusów – 12 pkt
17.  Redyk Aleksandra – łącznie 64 pkt, w tym:

z części testowej – 52 pkt,

z kazusów – 12 pkt

 

Na podstawie wyników konkursu na stanowisko referendarza wybrano

Panią Aleksandrę Redyk

 

 

Ustalono następującą listę rezerwową:

  1. Góral Monika
  2. Pietrzak-Zwolińska Justyna


                                                                                        SSR Jarosław Całbecki

                                                                        Wiceprezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane