W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 http://www.bip.gov.pl/

Konkurs na 1 wolne stanowiska referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Kd – 111- 39/19                                                                                          Bydgoszcz, dnia 11.04.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 149a§ 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52 t.j.)

Prezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
ogłasza konkurs Kd-111-39/19 na 1 wolne stanowisko referendarza sądowego
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Konkurs odbędzie się w dniu 28 maja 2019 roku godz. 9:30 w sali 306 w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ulicy Wały Jagiellońskie 2 w Bydgoszczy.

I. Wymagania niezbędne

Kandydaci muszą spełniać warunki określone w art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych, a mianowicie na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

  1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2. jest nieskazitelnego charakteru,
  3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce,
  4. ukończył 24 lata,
  5. zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską albo aplikację ogólną.
II. Wymagane dokumenty

Kandydat ubiegający się o stanowisko referendarza sądowego składa wymagane dokumenty, opatrzone oznaczeniem konkursu, bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy - Oddział Kadr, pok. 317 (III p.), bądź przesyła za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz.

l. Do zgłoszenia kandydat dołącza:

1)  wniosek  o  zatrudnienie  na  stanowisku  referendarza sądowego,

2)  życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu   magistra prawa lub zagranicznych uznanych w Polsce,

4) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej,

5) 3  aktualne fotografie zgodne z wymaganiami  stosowanymi  przy wydawaniu dowodów osobistych,

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

7) oświadczenie o obywatelstwie polskim oraz korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

II.   Do   zgłoszenia  kandydat  może   dołączyć   dokumenty   potwierdzające   dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.

Po sprawdzeniu zgłoszeń pod względem spełnienia wymogów formalnych lista osób dopuszczonych do konkursu ogłoszona zostanie do dnia 21 maja 2019 roku w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.                                                                                        

                                                                               SSR Jacek Wojtycki

                                                                                      PREZES

                                                                        Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

 ----------------------------------------------------


KLAUZULA INFORMACYJNA
(DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI)

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, którym jest Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) oraz – jeśli zaistnieje taka potrzeba – wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w przypadku konieczności przetwarzania danych nieobjętych obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe, o których mowa, to dane identyfikacyjne.

Dane dotyczące Pani/Pana w związku z procesem rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział.

Dane, których podania wymaga Administrator, są niezbędne do wzięcia udziału przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1).

Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy jest Pan Marek Radke, tel. 52-58-78-514, e-mail: iod@bydgoszcz.sr.gov.pl.


Lista osób dopuszczonych do udziału w konkursie na stanowisko referendarza sądowego
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-39/19l.p.

Nazwisko

Imię

Miejsce zamieszkania

1.

Baranowska

Joanna

Bydgoszcz

2.

Bartkowiak

Agata

Lisi Ogon

3.

Franas

Hubert

Toruń

4.

Jakubczyk-Serdeczna

Anna

Bydgoszcz

5.

Kajtek

Agata

Osielsko

6.

Kamiński

Paweł

Toruń

7.

Kinalska

Paula

Solec Kujawski

8.

Koselak

Ewa

Bydgoszcz

9.

Lewandowska

Hanna

Toruń

10.

Orlewski

Bartosz

Bydgoszcz

11.

Pawłowska

Izabela

Osielsko

12.

Pazoła-Hennig

Marta

Bydgoszcz

13.

Pietrzak-Stępień

Karolina

Bydgoszcz

14.

Pietrzak-Zwolińska

Justyna

Krasiczyn

15.

Piotrkowska

Karolina

Bydgoszcz

16.

Redyk

Aleksandra

Bydgoszcz

17.

Skrzeczowska

Anna

Bydgoszcz

18.

Zdradzińska

Katarzyna

Radomin


Konkurs odbędzie się 28 maja 2019 roku o godz. 9:30 w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy (sala 306).
Kandydaci dopuszczeni do konkursu powinni zabrać ze sobą dowód osobisty.                                       

      
                                                                           SSR Jarosław Całbecki
                                                              Wiceprezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 17.05.2019r.
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA  1 STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO

W SĄDZIE REJONOWYM W BYDGOSZCZY, KTÓRY ODBYŁ SIĘ DNIA 28 MAJA 2019 R.


W KONKURSIE WZIĘLI UDZIAŁ NASTĘPUJĄCY KANDYDACI, UZYSKUJĄC PODANE PONIŻEJ WYNIKI:

 
1.      Franas Hubert -  łącznie 62 pkt, w tym:

z części testowej – 49 pkt,

z kazusów – 13 pkt;

2.      Jakubczyk-Serdeczna Anna- łącznie 49 pkt, w tym:

z części testowej – 43 pkt,

z kazusów – 6 pkt;

3.      Kinalska Paula – łącznie 59 pkt, w tym:

z części testowej – 50 pkt,

z kazusów – 9 pkt;

4.      Koselak Ewa - łącznie 69 pkt, w tym:

z części testowej – 54 pkt,

z kazusów – 15 pkt;

5.      Lewandowska Hanna - łącznie 66 pkt, w tym:

z części testowej – 50 pkt,

z kazusów – 16 pkt;

6.      Orlewski Bartosz – łącznie 54 pkt, w tym:

z części testowej – 42 pkt,

z kazusów – 12 pkt

7.      Pawłowska Izabela – łącznie 60 pkt, w tym:

z części testowej – 50 pkt,

z kazusów – 10 pkt

8.      Pazoła-Hennig Marta – łącznie 61 pkt, w tym:

z części testowej – 49 pkt,

z kazusów – 12 pkt

9.      Pietrzak-Stępień Karolina – łącznie 52 pkt, w tym:

z części testowej – 40 pkt,

z kazusów – 12 pkt

10.  Pietrzak-Zwolińska Justyna – łącznie 58 pkt, w tym:

z części testowej – 49 pkt,

z kazusów – 9 pkt

11.  Redyk Aleksandra – łącznie 67 pkt, w tym:

z części testowej – 53 pkt,

z kazusów – 14 pkt


Na podstawie wyników konkursu na stanowisko referendarza wybrano

Panią Ewę Koselak

Ustalono następującą listę rezerwową:

  1. Redyk Aleksandra
  2. Lewandowska Hanna
  3. Franas Hubert
  4. Pazoła-Hennig Marta

                                                              SSR Jarosław Całbecki

                                                       Wiceprezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane