W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4
85 - 131 Bydgoszcz
 
tel.: 52 58-78-500
fax.: 52 58-78-504

NIP: 953-11-49-225
REGON: 000321483

www.bydgoszcz.sr.gov.pl
oddzial.administracyjny@bydgoszcz.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesantów
ul. Wały Jagiellońskie 4

PLAN DZIAŁALNOŚCI na rok 2012

              PLAN DZIAŁALNOŚCI
Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
               na rok 2012
 
 
L.p.
 
Cel
Mierniki określające stopień realizacji celu
 
 
Najważniejsze zadania służące realizacji celu
 
 
Odniesienie do dokumentu
o charakterze strategicznym
Nazwa
Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku którego dotyczy plan
1
2
3
4
5
6
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwiększenie sprawności postępowań sądowych oraz stopniowe ograniczenie poziomu zaległości sądowych
 
 
 
 
 
 
Wskaźnik opanowania wpływu
(odniesienie liczby spraw załatwionych przez sąd do liczby spraw wpływających)
 
 
 
 
101 %
 
 
1. Zwiększenie efektywności
pracy poprzez poprawę
warunków organizacyjnych oraz skuteczniejszy
nadzór kierownictwa.

2 Wzmożenie nadzoru nad równomiernym obciążeniem
pracą i zapewnienie 
prawidłowej efektywności wykorzystania kadry
(w tym systemu zastępstw).

3. Bieżąca analiza działalności Sądu w
oparciu o sprawozdania.

4. Działalność orzecznicza – przygotowanie oraz prowadzenie rozpraw i posiedzeń.

5. Efektywny przepływ informacji.
 
 
Raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”. Zapis dokumentu
„ Skuteczny wymiar sprawiedliwości- działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni” z sierpnia 2011 r., Plan działalności na rok 2012 dla działu administracji rządowej-sprawiedliwość.
 
 
 
Średni czas trwania postępowania (z wyłączenie spraw wieczystoksięgowych i rejestrowych –w miesiącach)
 
 
 
 
2,4 m-ca
 
Odsetek spraw rozpoznawanych przez sądy I instancji, w których czas trwania postępowania przekracza 12 m-cy
 
 
2%
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
Ułatwienie obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz wzmacnianie ochrony prawnej obywateli
 
 
 
 
Odniesienie liczby infokiosków zainstalowanych w sądach (wg. stanu na koniec roku) do łącznej liczby planowanych do zainstalowania w sądach
 
 
 
2/0
 
1. Zapewnienie ciągłości działania systemów IT.

2. Zapewnienie prawidłowej infrastruktury
informatycznej obsługi spraw.

3. Promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

4. Bieżąca aktualizacja danych informacji udostępnianych przez
stronę internetową oraz
na tablicach informacyjnych sądu.

5. Przestrzeganie „Kodeksu etyki pracowników Sądu Rejonowego w Bydgoszczy”.

6. Przestrzeganie „Kodeksu etyki pracowników Sądu Rejonowego w Bydgoszczy”.

7. Zwiększenie liczby
spraw załatwianych
przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych
 
 
Raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”. Zapis dokumentu
„ Skuteczny wymiar sprawiedliwości- działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni” z sierpnia 2011 r., Plan działalności na rok 2012 dla działu administracji rządowej-sprawiedliwość.
 
Wskaźnik spraw skierowanych do mediacji jako stosunek liczby spraw w roku do spraw w roku poprzednim
 
 
101%
 
Udział wniosków o wpis do rejestrów, składanych droga elektroniczną w ogólnej liczbie wniosków
 
 
 
0,03%
 
3
 
Zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych pozwalających na sprawne funkcjonowanie sądów.
 
Liczba pracowników przeszkolonych w danym roku do ogólnej ilości pracowników zatrudnionych.
 
 
 
0,55
 
1. Zapewnienie
warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania
obiektów sądowych.

2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
poprzez organizowanie szkoleń.

3.Administrowanie bezpieczeństwem systemów i danych informatycznych.

4. Realizacja zadań ujętych w planie zamówień publicznych
na 2012 rok.

5. Wdrożenie systemu informatycznego dla archiwum zakładowego.
 
Raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”. Zapis dokumentu
 „ Skuteczny wymiar sprawiedliwości- działania Ministerstwa
Sprawiedliwości na 500 dni” z sierpnia 2011 r., Plan działalności na rok 2012 dla działu administracji rządowej-sprawiedliwość
 
Liczba stanowisk komputerowych w sądzie do ilości zatrudnionych pracowników (z wyłączeniem pracowników obsługi)
 
 
 
100%
 
Wskaźnik bezawaryjności centralnych systemów informatycznych
 
 
 
98%
 
Bydgoszcz, dnia  30.12.2011         

                                                     
SSR Tomasz Adamski                                                                  Andrzej Kozłowski.
                                  Prezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy    Kierownik Finansowy Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane