Opłaty w wydziale
Najczęściej zadawane pytania

Przewodniczący Wydziału          SSR Jakub Kościerzyński
Z-ca Przewodniczącego               SSR Karol Przybysz
Kierownik Sekretariatu                 Ewa Jeziorska

Dane kontaktowe:
[start]ul. Wały Jagiellońskie 4
85-128 Bydgoszcz
Piętro II, pok. 225[koniec]

Punkt przyjmowania wniosków i pism:

Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4

85-128 Bydgoszcz

parter - pokój nr 21

Udzielanie informacji - Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: +48 (52) 32 53 481
tel.: +48 (52) 32 53 482
tel.: +48 (52) 32 53 467
Kierownik sekretariatu: +48 (52) 325 33 22
Fax: +48 (52) 325 33 62
E-mail: iiikarny@bydgoszcz.sr.gov.pl


Konto dochodowe:
11101000552923004055000003

Godziny urzędowania sekretariatu:

 • poniedziałek - piątek - 7.30- 15.30
 • w poniedziałki sekretariat wydziału dyżuruje w godzinach od 15.30 do 18.00


Właściwość miejscowa:
Obszar właściwy dla działania Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ w Bydgoszczy, tzn.:

 • część Bydgoszczy położona po lewej stronie rzeki Brdy
 • gminy:
  • Dąbrowa Chełmińska
  • Dobrcz
  • Koronowo
  • Osielsko


Właściwość rzeczowa:
III Wydział Karny Sądu Rejonowego w Bydgoszczy rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego:

 1. sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz – Północ w Bydgoszczy w których nazwiska oskarżonych lub uczestników postępowania albo nazwisko pierwszego z oskarżonych lub uczestnika postępowania rozpoczynają się na litery od A do Ł oraz wykonywanie orzeczeń w tych sprawach
 2. o wydanie wyroku łącznego,
 3. dotyczące wniosków o warunkowe umorzenie postępowanie,
 4. z zakresu prawa karnego wykonawczego w zakresie wyroków wydanych przez III Wydział Karny o:
 • zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty grzywny,
 • zamianę orzeczonej kary grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności lub prac społecznie użytecznych,
 • zatarcie skazania.
 • o ułaskawienie