Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4
85 - 128 Bydgoszcz
 
tel.: 52 58-78-500
fax.: 52 58-78-504

NIP: 953-11-49-225
REGON: 000321483

www.bydgoszcz.sr.gov.pl
oddzial.administracyjny@bydgoszcz.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta
ul. Wały Jagiellońskie 4
85-128 Bydgoszcz pok. 19, 21

ul. Toruńska 64a 
85-023 Bydgoszcz pok. 0.08
tel. + 48 (52) 587 85 00
e-mail: boi@bydgoszcz.sr.gov.pl

Konkurs na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

PREZES

SĄDU REJONOWEGO W BYDGOSZCZY

ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego

w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz

 
I. Na podstawie art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018.23 t.j.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył wyższe studnia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4. ukończył 24 lata.

II. Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.2013.1228) do zgłoszenia kandydat dołącza:
 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 4. oświadczenie kandydata, iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – (art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych),
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 7. aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami i podaniem oznaczenia konkursu Kd – 111 – 25/18, należy składać w terminie do dnia 19 marca 2018 r. bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (pok.31A) albo przesłać pocztą na adres Sądu (decyduje data stempla pocztowego).

 Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. etap drugi – test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;
 3. etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w terminie do dnia 29 marca 2018 roku.

 Etap II konkursu odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2018 roku o godzinie 9.30 w sali 306 mieszczącej się w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2.

 Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane na listę rezerwową będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu.  Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.           

                                                                                PREZES

                                                                         SSR Jacek WojtyckiLISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA 1 WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO KD-111-25/18

 

 1. Kołomański Bartosz
 2. Kopka Natalia
 3. Kubacki Maciej
 4. Kulik Marta
 5. Musiałowska Paulina
 6. Stodolnik Ewa Weronika
 7. Walkowski Samuel
 8. Włottkowska Maja
 9. Wojciechowska Katarzyna
 10. Wysocka Aleksandra

 

Etap II konkursu odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2018 roku o godzinie 9.30 w sali 306 mieszczącej się w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2. W czasie trwania konkursu nie będzie możliwości korzystania z własnych pomocy naukowych.

Osoby, które zakwalifikowały się do drugiego etapu winny ze sobą zabrać dowód osobisty.

 Bydgoszcz, dnia 27 marca 2018 r.


                                                                               PREZES

                                                                         SSR Jacek Wojtycki


LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA 1 WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO KD-111-25/18


1.       Kulik Marta

z części testowej – 21 pkt

z części pisemnej – 8 pkt

łącznie – 29 pkt

2.       Włottkowska Maja

z części testowej – 30 pkt

z części pisemnej – 6 pkt

łącznie – 36 pkt

3.       Wojciechowska Katarzyna

z części testowej – 28 pkt

z części pisemnej – 8 pkt

łącznie – 36 pkt


Etap III konkursu odbędzie się w dniu
12 kwietnia 2018 roku o godzinie 10.00. Uczestnicy proszeni są o stawiennictwo w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy – pok. 129. Należy zabrać dowód osobisty.

 Bydgoszcz, dnia 5 kwietnia 2018 r.


                                                                                 PREZES

                                                                         SSR Jacek WojtyckiINFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA 1 WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

KD-111-25/18

W wyniku zakończenia trzeciego etapu, który odbył się w dniu 12 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00 w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, przy ul. Wały Jagiellońskie 4, poszczególni kandydaci uzyskali następujące wyniki konkursu:

 1. Kulik Marta – 32 pkt
 2. Włottkowska Maja – 39 pkt
 3. Wojciechowska Katarzyna – 45 pkt

Na podstawie wyników konkursu ustalono, iż do zatrudnienia zakwalifikowana została

KATARZYNA WOJCIECHOWSKA

 

Ustalono również następującą listę rezerwową kandydatów:

 1. Włottkowska Maja
 2. Kulik Marta

Bydgoszcz, dnia 12 kwietnia 2018 r.

 

                                                                                 PREZES

                                                                         SSR Jacek Wojtycki


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij