Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4
85 - 128 Bydgoszcz
 
tel.: 52 58-78-500
fax.: 52 58-78-504

NIP: 953-11-49-225
REGON: 000321483

www.bydgoszcz.sr.gov.pl
oddzial.administracyjny@bydgoszcz.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta
ul. Wały Jagiellońskie 4
85-128 Bydgoszcz pok. 19, 21

ul. Toruńska 64a 
85-023 Bydgoszcz pok. 0.08
tel. + 48 (52) 587 85 00
e-mail: boi@bydgoszcz.sr.gov.pl

Konkurs na wolne stanowisko stażysty w Oddziale Informatycznym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

    Bydgoszcz, dnia 21 lutego 2019 r.


Dyrektor Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
ogłasza konkurs
na staż urzędniczy – wolne stanowisko stażysty
w Oddziale Informatycznym

Sygnatura konkursu Kd-111-17/19


Wnioski o dopuszczenie do konkursu, wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do dnia 28.02.2019 roku w Oddziale Kadr (p. 317 i 318), Sekretariacie Dyrektora Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (p. 132) lub przesłać listownie (decyduje data stempla pocztowego) z zaznaczeniem sygnatury konkursu na kopercie.

Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.


I.     Do zadań wykonywanych na stanowisku należy:

 1. Nadzór i zarządzanie infrastrukturą informatyczną.
 2. Wsparcie użytkowników systemów i aplikacji użytkowanych w tut. jednostce.
 3. Administrowanie systemami, programami, aplikacjami zainstalowanymi na serwerach.
 4. Nadzór nad urządzeniami aktywnymi sieci.
 5. Zapewnienie poprawności działania systemów informatycznych działających w Sądzie.
 6. Podstawowe czynności związane z utrzymaniem sieci informatycznej Sądu.
 7. Instalacja, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania.
 8. Usuwanie awarii komputerów i urządzeń peryferyjnych. 

II.      Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz nieposzlakowana opinia.
 2. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 3. Brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Wykształcenie co najmniej średnie ze zdaną maturą (mile widziane kierunki informatyczne lub pokrewne).
 5. Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu administrowania systemami Windows Server/AD/Exchange/SQL.
 6. Ogólna wiedza z zakresu sieci komputerowych.
 7. Ogólna znajomość zagadnień dotyczących budowy komputera, podstawowych urządzeń peryferyjnych oraz aplikacji wykorzystywanych w Sądzie.
 8. Komunikatywność, kreatywność, samodzielność i odporność na stres.

III.   Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu adresowany do Dyrektora Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-111-17/19).
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ramach stażu urzędniczego (do pobrania w Oddziale Kadr oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Bydgoszczy).
 3. Własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 5. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie.
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonej rekrutacji.

Kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

IV. Konkurs składa się z trzech etapów:

Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu  konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (BIP) w terminie do dnia 7.03.2019 roku.

Etap drugi – praktyczny sprawdzian predyspozycji, kompetencji i umiejętności. Składać się będzie z pisemnego sprawdzianu wiedzy i predyspozycji (test).

Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna – sprawdzenie wiedzy ogólnej, odporności na stres i kultury osobistej.                                                                                        DYREKTOR  

                                                                         Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
                                                                                     Andrzej Kozłowski

                                                                


-----------------------------------------------------------

KLAUZULA INFORMACYJNA

(DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI)

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, którym jest Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) oraz – jeśli zaistnieje taka potrzeba – wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w przypadku konieczności przetwarzania danych nieobjętych obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe, o których mowa, to dane identyfikacyjne.


Dane dotyczące Pani/Pana w związku z procesem rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział.

Dane, których podania wymaga Administrator, są niezbędne do wzięcia udziału przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1).

Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy jest Pan Marek Radke, tel. 52-58-78-514, e-mail: iod@bydgoszcz.sr.gov.pl.-----------------------------------------------------------

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu
na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-17/19
 1. Grzegorowski Piotr
 2. Knop Jarosław
 3. Warda Krzysztof

II etap konkursu odbędzie się:


- 14 marca 2019 r. o godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, w sali nr 135.

Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie Dowód Osobisty.

 

 


                                                                                        DYREKTOR  

                                                                         Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
                                                                                     Andrzej Kozłowski-----------------------------------------------------------

Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu
na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-17/19

 1. Knop Jarosław
 2. Warda Krzysztof

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 21 marca 2019 r., o godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4, p. 134.                                                                                         DYREKTOR  

                                                                         Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
                                                                                     Andrzej KozłowskiInformacja o wynikach konkursu na staż urzędniczy
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
Kd-111-17/19

 

            W wyniku zakończenia procedury konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy (Kd-111-17/19) Dyrektor Sądu informuje, że kandydatem wybranym na wolne stanowisko stażysty w Oddziale Informatycznym, który otrzymał największą liczbę punktów w ramach przeprowadzonego konkursu jest

Knop Jarosław.

                                                                                                            DYREKTOR

                                                                                              Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

                                                                                                          Andrzej Kozłowski

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij