Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4
85 - 128 Bydgoszcz
 
tel.: 52 58-78-500
fax.: 52 58-78-504

NIP: 953-11-49-225
REGON: 000321483

www.bydgoszcz.sr.gov.pl
oddzial.administracyjny@bydgoszcz.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta
ul. Wały Jagiellońskie 4
85-128 Bydgoszcz pok. 19, 21

ul. Toruńska 64a 
85-023 Bydgoszcz pok. 0.08
tel. + 48 (52) 587 85 00
e-mail: boi@bydgoszcz.sr.gov.pl

XII Wydział Cywilny

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Co to jest skarga na czynności komornika?

 • skarga na czynności komornika jest środkiem prawnym służącym zaskarżeniu działań komornika - zarówno czynności prawnych tj. postanowienia, wezwania do zapłaty, zawiadomienia o wyznaczeniu czynności jak i działań faktycznych, tj. zajęcia rachunku bankowego, zajęcia wynagrodzenia itd.-  uregulowanym w art. 767 k.p.c.,
 • przedmiotem skargi na czynności komornika może być zarówno działanie komornika, jak i  zaniechanie przez komornika dokonania czynności,

Jak złożyć skargę na czynności komornika?

A. Jeżeli sprawa egzekucyjna została wszczęta przed 8 września 2016 r.

 • skargę składa się do sądu rejonowego, w okręgu którego znajduje się miejsce zamieszkania dłużnika lub położona jest nieruchomość dłużnika, ż której prowadzona jest egzekucja z nieruchomości,
 • skarga powinna być złożona w terminie 7 dni od daty czynności, gdy strona była przy niej obecna lub o jej terminie zawiadomiona. W innych wypadkach termin ten liczy się od daty zawiadomienia strony o dokonaniu czynności, w braku zawiadomienia od daty dowiedzenia się o niej, a w przypadku zaniechania od daty, w której czynność powinna być dokonana. Skarga wniesiona po terminie zostanie odrzucona,
 • skargę należy złożyć na piśmie, które powinno zawierać w szczególności:
 • sygnaturę akt komornika, imię i nazwisko komornika oraz adres jego kancelarii,
 • wskazanie czynności komornika, na którą składana jest skarga (postanowienie komornika, wezwanie do zapłaty lub inna czynność faktyczna) oraz określenie, czy skarżący żąda uchylenia tej czynności czy też jej zmiany, a jeżeli zmiany to w jakim zakresie,
 • imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej) lub nazwę (w przypadku osoby prawnej) a także adres strony przeciwnej,
 • skargę składa się w 3 egzemplarzach - jednym dla sądu, drugim dla komornika i trzecim (dalszym) dla strony przeciwnej (stron przeciwnych),
 • od skargi pobierana jest opłata w wysokości 100 zł.


B. Jeżeli sprawa egzekucyjna została wszczęta po 7 września 2016 r.
 • należy pamiętać, że po wskazanej dacie skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług.
 • skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania; Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.
 • skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana. Skarga wniesiona po terminie zostanie odrzucona,
 • skargę należy złożyć na piśmie, które powinno zawierać w szczególności:
 • sygnaturę akt komornika, imię i nazwisko komornika oraz adres jego kancelarii,
 • wskazanie czynności komornika, na którą składana jest skarga (postanowienie komornika, wezwanie do zapłaty lub inna czynność faktyczna) oraz określenie, czy skarżący żąda uchylenia tej czynności czy też jej zmiany, a jeżeli zmiany to w jakim zakresie,
 • imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej) lub nazwę (w przypadku osoby prawnej) a także adres strony przeciwnej,
 • skargę składa się w 2 egzemplarzach - jednym dla sądu (za pośrednictwem komornika), i drugim (dalszym) dla strony przeciwnej (stron przeciwnych),
 • od skargi pobierana jest opłata w wysokości 100 zł.

Jaka jest obowiązująca forma wniesienia pozwu, wniosku, sprzeciwu, zarzutów, sprzeciwu od wyroku zaocznego, apelacji?

Pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego oraz wnioski, apelacje i zażalenia nie wymagają urzędowych formularzy jednak muszą spełniać wymogi pisma procesowego.

W ilu egzemplarzach należy składać: pozwy, wnioski, pisma procesowe?

Wszelkie pisma składane do Sądu składa się w tylu egzemplarzach, ile występuje stron w postępowaniu. Odpowiednia ilość dotyczy również załączników dołączanych do pism.

Czy przy wniesieniu pozwu należy go opłacić?

Jeżeli pozew jest złożony przez profesjonalnego pełnomocnika pozew musi zostać opłacony w dniu jego wniesienia w znakach opłaty sądowej, bądź poprzez  opłacenie go przelewem na rachunek dochodów Sądu. Opłacenie pozwu znacznie skraca czas załatwienia sprawy. W razie nieopłacenia pozwu przez osobę fizyczną, Sąd wezwie stronę o uzupełnienie braków pozwu i wskaże dokładnie, co należy uzupełnić i w jakim terminie.

Gdzie składa się wszelkie pisma kierowane do Sądu?

Pisma należy składać w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 4 pokój 27 (parter) lub nadać w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, data nadania przesyłki jest równoznaczna ze złożeniem pisma w Sądzie.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij