Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4
85 - 128 Bydgoszcz
 
tel.: 52 58-78-500
fax.: 52 58-78-504

NIP: 953-11-49-225
REGON: 000321483

www.bydgoszcz.sr.gov.pl
oddzial.administracyjny@bydgoszcz.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta
ul. Wały Jagiellońskie 4
85-128 Bydgoszcz pok. 19, 21

ul. Toruńska 64a 
85-023 Bydgoszcz pok. 0.08
tel. + 48 (52) 587 85 00
e-mail: boi@bydgoszcz.sr.gov.pl

XI Wydział Karny

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Co należy zrobić, aby otrzymać zwrot kosztów podróży i utraconego zarobku związane z przyjazdem do Sądu?

Kwestie zwrotu kosztów podróży i innych kosztów poniesionych przez świadka w związku z wezwaniem do stawiennictwa w Sądzie regulują przepisy art. 618 a kpk (kodeks postępowania karnego) . Zwrot kosztów należy się świadkom z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności postępowania na wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie wykonawcze, nie przysługuje oskarżonemu, pokrzywdzonemu, oskarżycielowi posiłkowemu ani oskarżycielowi prywatnemu. Świadek winien należycie udokumentować wysokość rzeczywiście poniesionych kosztów. W tym celu należy między innymi:
  • zachować bilety podróży,
  • pozyskać zaświadczenie z zakładu pracy o utraconym zarobku lub w inny sposób udokumentować utratę dochodu ( dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą takimi dokumentami będzie kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczych i aktualnie opłacona składka ZUS),
  • osoby podróżujące własnym samochodem wypełniają stosowne oświadczenie na piśmie Należności ,o którym mowa wyżej przyznaje się na wniosek.
Taki wniosek składa świadek ustnie do protokołu lub na piśmie w terminie zawitym 3 dni od dnia zakończenia czynności.
Po przyznaniu i ustaleniu przez Sąd kosztów, świadek udaje się do sekretariatu pok. 120 I piętro w celu dalszej realizacji kosztów.


Kto i gdzie może przeglądać akta sprawy karnej?

Prawo do przeglądania akt mają strony postępowania, a więc Prokurator, obrońca, oskarżony, oskarżyciel prywatny, pełnomocnik oskarżyciela prywatnego a także oskarżyciel posiłkowy oraz jego pełnomocnik.
Pokrzywdzony, o ile nie złoży oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego – nie ma możliwości zapoznania się z aktami, chyba że Przewodniczący Wydziału wyrazi na to zgodę.
Akta można przeglądać na każdym etapie postępowania sądowego w Czytelni akt Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Jaki jest zakres udzielania informacji telefonicznie przez pracowników sądu?

W związku z ochroną danych osobowych pracownicy sekretariatu udzielają telefonicznie informacje na temat toczących się spraw  w ograniczonym zakresie, w szczególności dotyczących:
  • sygnatury akt sprawy
  • terminów posiedzeń i rozpraw
  • daty rozstrzygnięcia, którego dotyczy zapytanie
  • czynności dotyczące postępowania międzyinstancyjnego( apelacja, zażalenie, uzasadnienie)  § 31.3 Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych.

Co należy zrobić, aby skutecznie usprawiedliwić nieobecność na rozprawie karnej?

Każde usprawiedliwienie nieobecność na rozprawie winno być zgłoszone na piśmie do konkretnej sprawy, Pismo powinno zawierać prawidłową sygnaturę akt sprawy oraz imię i nazwisko osoby wzywanej. Jeżeli usprawiedliwienie następuje telefonicznie, w ślad za tym zgłoszeniem powinno być nadesłane stosowne pisemne usprawiedliwienie.  Oskarżony zgłaszający usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie z powodu choroby winien złożyć stosowne zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza sądowego.

Co należy zrobić, aby otrzymać odpis orzeczenia?

W celu otrzymania każdego orzeczenia należy napisać wniosek kierowany do Sądu o odpis postanowienia lub wyroku podając  sygnaturę akt sprawy i adres wnioskodawcy.
Odpis orzeczenia podlega opłacie w kwocie 6 zł za stronę uwierzytelnianego odpisu lub 1 zł za jedną stronę kserokopii.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij