Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4
85 - 128 Bydgoszcz
 
tel.: 52 58-78-500
fax.: 52 58-78-504

NIP: 953-11-49-225
REGON: 000321483

www.bydgoszcz.sr.gov.pl
oddzial.administracyjny@bydgoszcz.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta
ul. Wały Jagiellońskie 4
85-128 Bydgoszcz pok. 19, 21

ul. Toruńska 64a 
85-023 Bydgoszcz pok. 0.08
tel. + 48 (52) 587 85 00
e-mail: boi@bydgoszcz.sr.gov.pl

IX Wydział Karny

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Jak uzyskać zwrot kosztów dojazdu i utraconego zarobku?

Sąd zwraca świadkom koszty dojazdu na wezwanie Sądu jedynie osobom zamieszkującym poza Bydgoszczą. W celu uzyskania zwrotu należy po przesłuchaniu stawić się w sekretariacie Wydziału (pok. 18) i przedłożyć wezwanie oraz posiadane bilety. W razie dojazdu własnym środkiem transportu w sekretariacie świadek wypełnia oświadczenie. W takim wypadku zwrot należności następuje jak za dojazd PKP – w oparciu o ilość kilometrów.
Podstawą do wypłaty należności za utracony zarobek świadkom pozostającym w stosunku pracy jest zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, w którym powinien określić:
  • stanowisko pracy,
  • rodzaj umowy o pracę,
  • utracony zarobek dzienny brutto z uwzględnieniem wszystkich składników tego wynagrodzenia lub utracony zarobek za godzinę,
  • zaświadczenie musi ponadto zawierać informację, że niniejszy dzień jest dla pracownika dniem niepłatnym, a także, że zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia w Sądzie.
Dla świadków nie pozostających w stosunku pracy prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą do przyznania należności wymagana jest kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji oraz kserokopia dowodu wpłaty ostatniej składki na rzecz ZUS lub podatku.
Osoby posiadające gospodarstwo rolne winny złożyć oświadczenia, iż osiągają dochody z prowadzenia gospodarstwa rolnego.
 
Zgłoszenie żądania przyznania należności winno nastąpić po zwolnieniu przez Sąd, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po rozprawie.


Kto i kiedy ma prawo wglądu do akt sprawy?

Prawo do przeglądania akt mają strony postępowania, a więc Prokurator, obrońca, oskarżony, oskarżyciel prywatny, pełnomocnik oskarżyciela prywatnego a także oskarżyciel posiłkowy oraz jego pełnomocnik.
Pokrzywdzony, o ile nie złoży oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego – nie ma możliwości zapoznania się z aktami, chyba że Przewodniczący Wydziału wyrazi na to zgodę.
Akta można przeglądać na każdym etapie postępowania sądowego w Czytelni akt Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. 

W jaki sposób wyegzekwować należność zasądzoną od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego?

Jeśli skazany nie uiści dobrowolnie orzeczonej kwoty na rzecz pokrzywdzonego, pokrzywdzony może wystąpić do Sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi. Wniosek należy złożyć na piśmie dołączając odpis wyroku wcześniej doręczony przez Sad. Wniosek ten należy także opłacić w znaczkach sądowych w kwocie 6zł. Uzyskanie odpisu wyroku zaopatrzonego w klauzulę wykonalności umożliwi przekazanie sprawy na drogę egzekucji komorniczej. Pokrzywdzony może również powiadomić Sąd o niewykonaniu przez skazanego nałożonego obowiązku.


Jaki sposób można starać się o rozłożenie należności sądowych na raty?

Po otrzymaniu wezwania do uiszczenia należności osoba skazana może złożyć pisemny wniosek o rozłożenie należności na raty wskazując jednocześnie proponowaną wysokość rat. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. Do wniosku winno się dołączyć oświadczenie majątkowe, którego druk znajduje się w Biurze Podawczym Sądu.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij