W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4
85 - 128 Bydgoszcz
 
tel.: 52 58-78-500
fax.: 52 58-78-504

NIP: 953-11-49-225
REGON: 000321483

www.bydgoszcz.sr.gov.pl
oddzial.administracyjny@bydgoszcz.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta
ul. Wały Jagiellońskie 4
85-128 Bydgoszcz pok. 19, 21

ul. Toruńska 64a 
85-023 Bydgoszcz pok. 0.08
tel. + 48 (52) 587 85 00
e-mail: boi@bydgoszcz.sr.gov.pl
Kontakt
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4
85 - 128 Bydgoszcz
 
tel.: 52 58-78-500
fax.: 52 58-78-504

NIP: 953-11-49-225
REGON: 000321483

www.bydgoszcz.sr.gov.pl
oddzial.administracyjny@bydgoszcz.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta
ul. Wały Jagiellońskie 4
85-128 Bydgoszcz pok. 19, 21

ul. Toruńska 64a 
85-023 Bydgoszcz pok. 0.08
tel. + 48 (52) 587 85 00
e-mail: boi@bydgoszcz.sr.gov.pl

X Wydział Ksiąg Wieczystych

XML

Treść

 

INFORMACjA

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem informuję, iż w sprawach dotyczących X Wydziału Ksiąg Wieczystych informacje udzielane są wyłącznie telefonicznie.

Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Wały Jagiellońskie 4 nie udziela informacji w zakresie X Wydziału Ksiąg Wieczystych.

W chwili obecnej możliwe jest połączenie bezpośrednie do X Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy pod następującymi nr tel.:

- 52 58 - 78 - 968 -Biuro podawcze X Wydziału Ksiąg Wieczystych
- 52 58 - 78 - 976 -Biuro podawcze X Wydziału Ksiąg Wieczystych
- 52 58 - 78 - 977 -Biuro podawcze X Wydziału Ksiąg Wieczystych
- 52 58 - 78 - 628 - Czytelnia wydziału (zamawianie ksiąg wieczystych do wglądu, ustalanie wzmianek).


Jednocześnie informujemy, iż pisma i wnioski kierowane do X Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy należy przesyłać pocztą.

Opłaty w wydziale
 • Od dnia 1.07.2014 r. istnieje możliwość uzyskania odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych oraz zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych, prowadzonych w systemie informatycznym na wniosek złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
 • W dniu 16.06.2010 r. Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło możliwość przeglądania ksiąg wieczystych w Internecie.
 

Przewodniczący Wydziału         Starszy Referendarz sądowy  Anna Nowak - Jasińska 
 
 Z-ca Przewodniczącego           Starszy Referendarz sądowy Anna Durczak
 
Kierownik Sekretariatu             Edyta Polewczyńska

Dane kontaktowe:
ul. Toruńska 64a
85-023 Bydgoszcz
Sekretariat: pok. 0.21, 0.22, 0.34, 0.35, 0.36


Godziny urzędowania sekretariatu:

poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Godziny przyjęć interesantów w sekretariatach wydziału:

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00


Godziny przyjęć interesantów przez Przewodniczącego Wydziału:

 • wtorek i czwartek od 10.00 do 15.00

Kierownik sekretariatu: +48 (52) 587 85 00
Fax: +48 (52) 587 86 21
Biuro Podawcze, pok.0.40 +48 (52) 587 85 00
Ekspozytura Centralnej Informacji, pok.0.40 +48 (52) 587 85 00
Czytelnia Ksiąg Wieczystych, pok.  0.13 +48 (52) 587 85 00
E-mail: xkw@bydgoszcz.sr.gov.pl
Konto dochodowe:

16101000552923004055000010

Właściwość miejscowa:
X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste dla nieruchomości położonych na obszarze gmin:

 • Bydgoszcz
 • Białe Błota
 • Dąbrowa Chełmińska
 • Dobrcz
 • Koronowo
 • Nowa Wieś Wielka
 • Osielsko
 • Solec Kujawski

Właściwość rzeczowa:
W Wydziale rozpoznawane są wnioski:

 • założenie księgi wieczystej
 • o wpis w księdze wieczystej


Wydział wydaje wypisy aktów notarialnych, których oryginały zostały przekazane przez notariuszy, mających swoje siedziby na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.


Ważne informacje:

 • W Wydziale nie ma możliwości ustalenia numerów ksiąg wieczystych po adresie nieruchomości.
 • Dokumenty, aby mogły być podstawą wpisu w księdze wieczystej, powinny być złożone w odpowiedniej formie, np. wypis aktu notarialnego, odpis orzeczenia sądowego, decyzja administracyjna, tytuł wykonawczy, oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym, wypis z rejestru gruntów. Podstawą wpisu w księdze wieczystej nie może być kopia dokumentu.


Czytelnia Ksiąg Wieczystych czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00:

 • zamawianie akt ksiąg wieczystych do wglądu. Przeglądanie ksiąg w wersji papierowej oraz akt ksiąg wieczystych po wcześniejszym zamówieniu osobistym lub telefonicznym  na konkretny termin wyznaczony przez pracownika czytelni (ok. od 1 do 3 dni). Numer telefonu do Czytelni Ksiąg Wieczystych:+48 (52) 587 85 00. Prawo wglądu do akt ma notariusz lub osoba mająca interes prawny np. właściciel nieruchomości, jego następca prawny np. spadkobierca posiadający postanowienie o nabyciu spadku, wierzyciel właściciela dysponujący tytułem wykonawczym,
 • wydawanie odpisów aktów notarialnych,
 • ustalanie wzmianek,
 • przeglądanie ksiąg wieczystych w wersji elektronicznej po podaniu numeru księgi wieczystej przez zainteresowanego. W Wydziale nie ustala się numerów ksiąg wieczystych wg położenia nieruchomości.Biuro Podawcze
Przyjmowanie wniosków o założenie księgi wieczystej i o wpis w księdze wieczystej. Wniosek powinien być sporządzony na urzędowym formularzu. Wzory formularzy są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:

Ekspozytura Centralnej Informacji
Przyjmowanie wniosków o wydanie odpisu księgi wieczystej i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej oraz wydawanie tych dokumentów.

Opłaty:
a) odpis zupełny księgi wieczystej - 60 zł,
b) odpis zwykły księgi wieczystej - 30 zł,
c) wyciąg z księgi wieczystej:

 • 15 zł - za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej,
 • 20 zł - za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej,
 • 25 zł - za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej,
 • 30 zł - za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej.

d) zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł.

Powyższe opłaty można uiszczać w Kasie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, pokój 0.09.

Kasa czynna jest  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.30.

Przykłady wypełniania wniosku:
 

Wniosek o wydanie odpisu z księgi wieczystej


Osoba zainteresowana składa wniosek na formularzu KW ODPIS  wraz z dowodem uiszczenia w kasie Sądu Rejonowego wymaganej opłaty. Formularz dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:

    
Odpis zostanie wydany w dniu złożenia wniosku po sprawdzeniu tożsamości wnioskodawcy.

Odpis księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym może uzyskać każdy, bez wykazywania interesu prawnego. W ekspozyturze Centralnej Informacji są wydawane również odpisy ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym przez inne sądy. We wniosku należy podać numer księgi wieczystej wraz z kodem wydziału prowadzącego księgę wieczystą np. kod tut. Wydziału BY1B.

___________________________________________________________

Od dnia 1.07.2014 r. istnieje możliwość uzyskania odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych oraz zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych, prowadzonych w systemie informatycznym na wniosek złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wydruki tych dokumentów mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych. Wniosek za pośrednictwem systemu teleinformatycznego można złożyć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości 
                                                    https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do

 


     

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane