Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4
85 - 128 Bydgoszcz
 
tel.: 52 58-78-500
fax.: 52 58-78-504

NIP: 953-11-49-225
REGON: 000321483

www.bydgoszcz.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta
ul. Wały Jagiellońskie 4
85-128 Bydgoszcz pok. 19, 21

ul. Toruńska 64a 
85-023 Bydgoszcz pok. 0.08
tel. + 48 (52) 587 85 00
e-mail: boi@bydgoszcz.sr.gov.pl

Konkurs na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Bydgoszcz, dnia 24 sierpnia 2017 r.


Kd – 111 – 57/17

PREZES
SĄDU REJONOWEGO W BYDGOSZCZY

 

ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego

w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz1.      Na podstawie art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2016.2062 t.j.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

1.1.   jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

1.2.   jest nieskazitelnego charakteru,

1.3.   ukończył wyższe studnia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,

1.4.   ukończył 24 lata.


2.      Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego
(Dz.U.2013.1228) do zgłoszenia kandydat dołącza:

2.1.   wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,

2.2.   własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

2.3.   oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,

2.4.   oświadczenie kandydata, iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – (art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych),

2.5.   oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2.6.   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

2.7.   aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.


Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.


Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami i podaniem oznaczenia konkursu       
Kd – 111 – 57/17, należy składać w terminie do dnia 8 września 2017 r. bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (pok.135) albo przesłać pocztą na adres Sądu (decyduje data stempla pocztowego).


Konkurs składa się z trzech etapów:

 

 1. etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. etap drugi – test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;
 3. etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu oraz jego termin zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego
w Bydgoszczy w terminie do dnia 15 września 2017 roku.

 

                                                                                  PREZES

                                                                          SSR Jacek WojtyckiBydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2017 r.


Kd – 111 – 57/17


PREZES
SĄDU REJONOWEGO W BYDGOSZCZY

informuje, że II etap konkursu odbędzie się w dniu 28 września 2017 r. o godz. 930 w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2,
w sali 306.


                                                                                  PREZES

                                                                          SSR Jacek Wojtycki
LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA 1 WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO KD-111-57/17

 1. Braciszewska Sara
 2. Cecelak Aleksandra
 3. Górecki Robert
 4. Grobelna Dorota
 5. Fierka Aleksandra
 6. Frączkowska Jagoda
 7. Jacewicz Marita
 8. Komorek Justyna
 9. Kończal Rafał
 10. Mech Marta
 11. Musiałowska Paulina
 12. Pakulska Małgorzata
 13. Redyk Aleksandra
 14. Rybczyński Maciej
 15. Rysak Weronika
 16. Rzadkowolska Marta
 17. Stodolnik Ewa

 

Etap II konkursu odbędzie się w dniu 28 września 2017 roku o godzinie 9.30 w sali 306 mieszczącej się
w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2. W czasie trwania konkursu nie będzie możliwości korzystania z własnych pomocy naukowych.
Osoby, które zakwalifikowały się do drugiego etapu winny ze sobą zabrać dowód osobisty.
 
                                                                                            Bydgoszcz, dnia 15 września 2017 r.

                                                                                 

                                                                                           PREZES
                                                                                     SSR Jacek Wojtycki


LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA 1 WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO KD-111-57/17


1. Braciszewska Sara

z części testowej – 28 pkt

z części pisemnej – 5 pkt

łącznie – 33 pkt

2. Grobelna Dorota

z części testowej – 27 pkt

z części pisemnej – 4 pkt

łącznie – 31 pkt

3. Fierka Aleksandra

z części testowej – 28 pkt

z części pisemnej – 3 pkt

łącznie – 31 pkt

4. Frączkowska Jagoda

z części testowej – 27 pkt

z części pisemnej – 3 pkt

łącznie – 30 pkt

5. Mech Marta

z części testowej – 31 pkt

z części pisemnej – 9 pkt

łącznie – 40 pkt

6. Pakulska Małgorzata

z części testowej – 25 pkt

z części pisemnej – 9 pkt

łącznie – 34 pkt

7. Redyk Aleksandra

z części testowej – 27 pkt

z części pisemnej – 9 pkt

łącznie – 36 pkt

8. Rybczyński Maciej

z części testowej – 34 pkt

z części pisemnej – 6 pkt

łącznie – 40 pkt

9. Rysak Weronika

z części testowej – 30 pkt

z części pisemnej – 6 pkt

łącznie – 36 pkt

10. Rzadkowolska Marta

z części testowej – 31 pkt

z części pisemnej – 4 pkt

łącznie – 35 pkt

Etap III konkursu odbędzie się w dniu 3 października 2017 roku o godzinie 10.00.
Uczestnicy proszeni są o stawiennictwo w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy – pok. 129.
Należy zabrać dowód osobisty.


Bydgoszcz, dnia 29 września 2017 r.                                                                                                SSR Jacek Wojtycki

                                                                                 Prezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA 1 WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

KD-111-57/17

Na podstawie wyników konkursu, którego trzeci etap odbył się 3 października 2017 r., ustalono, iż do zatrudnienia zakwalifikowana została

Pani Marta Mech

uzyskując 47 punktów.

Ustalono również następującą listę rezerwową kandydatów:

 1. Rybczyński Maciej – 45 pkt
 2. Redyk Aleksandra – 44 pkt
 3. Pakulska Małgorzata – 43 pkt
 4. Rzadkowolska Marta – 42 pkt
 5. Rysak Weronika – 41 pkt
 6. Braciszewska Sara – 38 pkt
 7. Fierka Aleksandra – 37 pkt.

Bydgoszcz, dnia 3 października 2017 r.


                                                                                    SSR Jacek Wojtycki

                                                                        Prezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

 

  

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij