Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4
85 - 128 Bydgoszcz
 
tel.: 52 58-78-500
fax.: 52 58-78-504

NIP: 953-11-49-225
REGON: 000321483

www.bydgoszcz.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta
ul. Wały Jagiellońskie 4
85-128 Bydgoszcz pok. 19, 21

ul. Toruńska 64a 
85-023 Bydgoszcz pok. 0.08
tel. + 48 (52) 587 85 00
e-mail: boi@bydgoszcz.sr.gov.pl

Konkurs na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Kd – 111 – 27/17

PREZES SĄDU REJONOWEGO W BYDGOSZCZY

 

ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego

w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz 1. Na podstawie art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 427 z późn. zm.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
1.1.   jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
1.2.   jest nieskazitelnego charakteru,
1.3.   ukończył wyższe studnia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce,
1.4.   ukończył 24 lata.
 
 1. Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego
  (Dz.U. z 2013 r., poz. 1228) do zgłoszenia kandydat dołącza:
2.1.   wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
2.2.   własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
2.3.   oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego
ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej
i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
2.4. oświadczenie kandydata, iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – (art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych),
2.5.   oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2.6.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
2.7. aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami i podaniem oznaczenia konkursu       
Kd – 111 – 27/17, należy składać w terminie do dnia 20 kwietnia 2017 r. bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (pok.135) albo przesłać pocztą na adres Sądu (decyduje data stempla pocztowego).
 
Konkurs składa się z trzech etapów:
 
 1. etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. etap drugi – test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;
 3. etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.
 
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w terminie do dnia 9 maja 2017 roku.
 
 
II etap konkursu odbędzie się w dniu 17 maja 2017 r. o godzinie 930 w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2 (sala 306).
 
Informacja o wynikach II etapu konkursu zostanie podana do wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Bydgoszczy do dnia 19 maja 2017 r.
 
III etap konkursu odbędzie się w dniu 23 maja 2017 r. o godzinie 930 w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2 (sala 306).
 
                                                                                              PREZES
 
                                                                                      SSO Tomasz Adamski
 
 

Bydgoszcz, dnia 30 marca 2017 r.


Kd – 111 – 27/17

PREZES SĄDU REJONOWEGO W BYDGOSZCZY

 

zmienia treść ogłoszenia z dnia 27 marca 2017 r. w ten sposób, iż ogłasza konkurs
na 2 wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy.

Pozostałe informacje pozostają bez zmian.

                                                                                            PREZES

                                                                                       SSO Tomasz Adamski

                
 

Bydgoszcz, dnia 20 kwietnia 2017 r.

 Kd – 111 – 27/17


PREZES

SĄDU REJONOWEGO W BYDGOSZCZY

 

zmienia treść ogłoszenia z dnia 27 marca 2017 r. w ten sposób, iż ogłoszenie dotyczy
1 wolnego stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy.

Pozostałe informacje pozostają bez zmian.


                                                                                       PREZES


                                                                               SSO Tomasz AdamskiLISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA 1 WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO KD-111-27/17

 1. Bąkowska Paulina
 2. Braciszewska Sara
 3. Buła Joanna
 4. Fieducik Patryk
 5. Górecki Robert
 6. Grobelna Dorota
 7. Jarecka Joanna
 8. Jasieniecka Sandra
 9. Korn-Morawska Joanna
 10. Kubiak Aleksandra
 11. Lewandowska Hanna
 12. Michalak Olga
 13. Redyk Aleksandra
 14. Rysak Weronika
 15. Rzadkowolska Marta
 16. Sobieralski Krzysztof
 17. Stodolnik Ewa Weronika
 18. Wilk Ewa
 19. Wodziński Michał

 

Etap II konkursu odbędzie się w dniu 17 maja 2017 roku o godzinie 9.30 w sali 306 mieszczącej się
w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2. W czasie trwania konkursu nie będzie możliwości korzystania z własnych pomocy naukowych.

Osoby, które zakwalifikowały się do drugiego etapu winny ze sobą zabrać dowód osobisty.

 
Bydgoszcz, dnia 5 maja 2017 r.                                                                                   PREZES

                                                                               SSO Tomasz Adamski
LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA 1 WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO KD-111-27/17


 1. Braciszewska Sara

z części testowej – 25 pkt

z części pisemnej – 4 pkt

łącznie – 29 pkt

        2. Górecki Robert

z części testowej – 25 pkt

z części pisemnej – 4 pkt

łącznie – 29 pkt

        3. Grobelna Dorota

z części testowej – 26 pkt

z części pisemnej – 6 pkt

łącznie – 32 pkt

        4. Kubiak Aleksandra

z części testowej – 28 pkt

z części pisemnej – 9 pkt

łącznie – 37 pkt

        5. Michalak Olga

z części testowej – 26 pkt

z części pisemnej – 6 pkt

łącznie – 32 pkt

       6. Redyk Aleksandra

z części testowej – 26 pkt

z części pisemnej – 8 pkt

łącznie – 34 pkt

       7. Rysak Weronika

z części testowej – 25 pkt

z części pisemnej – 5 pkt

łącznie – 30 pkt

       8. Rzadkowolska Marta

z części testowej – 27 pkt

z części pisemnej – 5 pkt

łącznie – 32 pkt

 

Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 23 maja 2017 r. o godz. 9.30 w sali 306 mieszczącej się w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2.

Osoby, które zakwalifikowały się do trzeciego etapu winny ze sobą zabrać dowód osobisty.


Bydgoszcz, dnia 18 maja 2017 r.


                                                    SSO Tomasz Adamski

                                          Prezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy


INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA 1 WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

KD-111-27/17

W wyniku trzeciego etapu, który odbył się w dniu 23 maja 2017 roku o godz. 9.30 w sali 306  budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, przy ul. Wały Jagiellońskie 2, poszczególni kandydaci w czasie rozmowy kwalifikacyjnej uzyskali następujące wyniki:

 1. Braciszewska Sara- 36 pkt
 2. Górecki Robert - 35 pkt
 3. Grobelna Dorota - 38 pkt
 4. Kubiak Aleksandra - 46 pkt
 5. Michalak Olga  - 37 pkt
 6. Redyk Aleksandra – 43 pkt
 7. Rzadkowolska Marta - 37 pkt

Na podstawie wyników konkursu ustalono, iż do zatrudnienia zakwalifikowana została

Aleksandra Kubiak

 

Ustalono również następującą listę rezerwową kandydatów:

 1. Redyk Aleksandra
 2. Grobelna Dorota
 3. Rzadkowolska Marta
 4.  Michalak Olga
 5. Braciszewska Sara
 6. Górecki Robert

Bydgoszcz, dnia 23 maja 2017 r.


                                             SSO Tomasz Adamski

                                    Prezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy


                       
                        

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij