Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4
85 - 128 Bydgoszcz
 
tel.: 52 58-78-500
fax.: 52 58-78-504

NIP: 953-11-49-225
REGON: 000321483

www.bydgoszcz.sr.gov.pl
oddzial.administracyjny@bydgoszcz.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta
ul. Wały Jagiellońskie 4
85-128 Bydgoszcz pok. 19, 21

ul. Toruńska 64a 
85-023 Bydgoszcz pok. 0.08
tel. + 48 (52) 587 85 00
e-mail: boi@bydgoszcz.sr.gov.pl

Konkurs na 1 wolne stanowisko stażysty w Oddziale Informatycznym (1/2 etatu w trybie zadaniowym)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Bydgoszcz, dnia 8 lipca 2016 roku
                
Konkurs Kd- 111-64/16
 
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4 ogłasza konkurs na staż urzędniczy – 1 wolne stanowisko stażysty w Oddziale Informatycznym
(1/2 etatu w trybie zadaniowym)
 
Wnioski o dopuszczenie do konkursu, wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do dnia 14 lipca 2016 roku w Oddziale Kadr (p. 135), Sekretariacie Dyrektora Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (p. 132) lub przesłać listownie (decyduje data stempla pocztowego) z zaznaczeniem sygnatury konkursu na kopercie.
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
I.     Do zadań wykonywanych na stanowisku należy:
 
 1. Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 2. Prace kancelaryjne.
 3. Wsparcie pracowników Oddziału w wykonywanych obowiązkach.
 4. Administrowanie zgłoszeniami Help Desk, kategoryzowanie zgłoszeń i koordynacja przekazywania zgłoszeń do odpowiednich pracowników Oddziału.
 5. Podstawowe czynności związane z utrzymaniem sieci informatycznej Sądu tj. instalacja i konfiguracja oprogramowania, aktualizowanie zainstalowanych programów, usuwanie awarii komputerów i urządzeń peryferyjnych itp.
 
II.      Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz nieposzlakowana opinia.
 2. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 3. Brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Wykształcenie co najmniej średnie ze zdaną maturą (mile widziane kierunki informatyczne).
 5. Praktyczna znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows.
 6. Ogólna wiedza z zakresu sieci komputerowych.
 7. Ogólna znajomość zagadnień dotyczących budowy komputera, podstawowych urządzeń peryferyjnych oraz aplikacji wykorzystywanych w Sądzie.
 8. Komunikatywność i samodzielność.
 
 
III.   Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:
 
 1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu adresowany do Dyrektora Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-111-64/16), wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ramach stażu urzędniczego (do pobrania w Oddziale Kadr oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Bydgoszczy).
 3. Życiorys lub CV.
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 6. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie.
 7. Opinie z dotychczasowych miejsc pracy.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonej rekrutacji.
           
Kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
i osiągnięcia.
 
IV. Konkurs składa się z trzech etapów:
 
Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu  konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (BIP) w terminie do dnia 18 lipca 2016 roku.
 
Etap drugi – praktyczny sprawdzian predyspozycji, kompetencji i umiejętności. Składać się będzie z pisemnego sprawdzianu wiedzy i predyspozycji (test) oraz sprawdzianu praktycznych umiejętności obsługi urządzeń biurowych i aplikacji.
 
Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna – sprawdzenie wiedzy ogólnej, odporności na stres i kultury osobistej.
 
                                                                             Dyrektor
                                                             Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
                                                                        Andrzej Kozłowski
 
 
 
                                                  -----------------------------
Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu
na staż urzędniczy – 1 wolne stanowisko stażysty  w  
Oddziale Informatycznym                   (Kd-111-64/16)
 
 
1.      Mączka Aleksandra
2.      Piotrowska Paulina
3.      Nuszkowska Anna
4.      Stalewska Magdalena
5.      Wełnińska Paulina
6.      Wesołowska Karolina
 
 
II etap konkursu odbędzie się dnia 26 lipca 2016 r. o godz. 9.00 w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2, sala konferencyjna nr 306. 
 
Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie Dowód Osobisty.
 
 
 
 
                                                                           Dyrektor
                                                             Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
                                                                        Andrzej Kozłowski
 
                                            
 
 
                                         ---------------------------------
 
Bydgoszcz, dnia 21 lipca 2016 roku
  
                
Konkurs Kd- 111-64/16
 
 
          Dyrektor Sądu Rejonowego w Bydgoszczy informuje, o zawieszeniu konkurs na stanowisko stażysty w Oddziale Informatycznym. Dalsze decyzje dotyczące przebiegu konkursu zostaną podjęte w II połowie sierpnia 2016 roku.
                                                                         
                                                                          Dyrektor
                                                             Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
                                                                        Andrzej Kozłowski

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij