Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4
85 - 128 Bydgoszcz
 
tel.: 52 58-78-500
fax.: 52 58-78-504

NIP: 953-11-49-225
REGON: 000321483

www.bydgoszcz.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta
ul. Wały Jagiellońskie 4
85-128 Bydgoszcz pok. 19, 21

ul. Toruńska 64a 
85-023 Bydgoszcz pok. 0.08
tel. + 48 (52) 587 85 00
e-mail: boi@bydgoszcz.sr.gov.pl

konkurs na 1 wolne stanowisko stażysty do obsługi biurowej zespołów kuratorskiej służby sądowej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Bydgoszcz, dnia 14.04.2016 r.

 
                  
Konkurs Kd- 111-41/16
 
 
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4 ogłasza konkurs
na staż urzędniczy – 1 wolne stanowisko stażysty do obsługi biurowej zespołów kuratorskiej służby sądowej.
 
Wnioski o dopuszczenie do konkursu, wraz z wymaganymi dokumentami można składać do dnia 20 kwietnia 2016 roku w Oddziale Kadr (p. 135), Sekretariacie Dyrektora Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (p. 132) lub przesłać listownie (decyduje data stempla pocztowego), z wpisaniem słowa „Konkurs” i podaniem oznaczenia konkursu na kopercie.
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
 
I.    Do zadań wykonywanych na stanowisku należy:
 
1.      Obsługa systemu informatycznego (rejestracja spraw, prowadzenie wykazów, kontrolek, skorowidzów alfabetyczno-numerowych).
2.      Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
3.      Realizowanie czynności związanych z wykonywaniem orzeczeń w sprawach kary ograniczenia wolności, prac społeczno-użytecznych.
4.      Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.
5.      Przygotowanie dokumentacji do archiwizacji.
6.      Obsługa urządzeń biurowych.
7.      Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.
 
II.     Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
 
1.      Pełna zdolność do czynności prawnych.
2.      Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
3.      Brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4.      Biegła znajomość obsługi komputera.
5.      Znajomość obowiązujących aktów prawnych dotyczących działania sądu
i kuratorskiej służby sądowej, w szczególności:
·        ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. z 2015r. poz. 133 ze zm.),
·        ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2014r. poz. 795 ze zm.).
 
 
III.      Wymagania dodatkowe
 
1.      Doświadczenie (staż, zatrudnienie – min. 6 miesięcy) w jednostkach sądownictwa, prokuratury lub w administracji publicznej.
2.      Wykształcenie wyższe.
3.      Komunikatywność, samodzielność.
 
IV.   Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:
 
1.      Wniosek o dopuszczenie do konkursu adresowany do Dyrektora Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu
(Kd 111-41/16), wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego.
2.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ramach stażu urzędniczego (do pobrania w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Bydgoszczy).
3.      Życiorys lub CV.
4.      Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych.
5.      Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz braku prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe.
6.      Dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie.
7.      Opinie z dotychczasowych miejsc pracy.
8.      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.
 
Każdy z dokumentów winien być podpisany osobiście przez kandydata. 
Kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
i osiągnięcia.
 
IV. Konkurs składa się z trzech etapów:
 
 Etap pierwszyselekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu  konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, w terminie do dnia 25 kwietnia 2016 r.
 
Termin II etapu pokrywać się będzie z terminem II etapu konkursu nr Kd-111-39/16.
 
„Etap drugipraktyczny sprawdzian predyspozycji, kompetencji i umiejętności. Składać się on będzie z części „A” polegającej na pisemnym sprawdzeniu wiedzy
i predyspozycji (test) oraz z części „B” polegającej na sprawdzeniu praktycznych umiejętności obsługi urządzeń biurowych i aplikacji.
Po przeprowadzeniu części „A” zostanie wyłoniona lista osób, licząca nie mniej niż 50% liczby osób zakwalifikowanych do II etapu i nie więcej niż 60 osób, które zostaną zakwalifikowane do części „B”. Lista wraz z podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia części „B” zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.”
 
Po zakończeniu II etapu postępowania konkursowego zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, w Biuletynie Informacji Publicznej
i na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bydgoszczy lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia.
 
 
 Etap trzecirozmowa kwalifikacyjna. Ma ona na celu sprawdzenie wiedzy ogólnej, odporności na stres, poziomu motywacji i kultury osobistej.
 
 
                                                                           Dyrektor
                                                      Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
                                                                      Andrzej Kozłowski
 
--------------------------------------------
 
 
 Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu (część „A”) na staż urzędniczy – 1 wolne stanowisko stażysty do obsługi biurowej zespołów kuratorskiej służby sądowej (KD-111-41/16)
 
1. Bartczak Mirosława
2. Dejewska Magdalena
3. Dzięcielewski Dominik
4. Kociałkowska Urszula
5. Kowalska Aleksandra
6. Krajewska Justyna
7. Milanowska Patrycja
8. Pilarczyk Michał Jakub
9. Piotrowska Paulina
10. Pluta Marta
11. Pogorzały Martyna
12. Rolińska Agata
13. Rosińska Grażyna
14. Siedlich Błażej
15. Stachowska Magdalena
16. Tobolska – Skibińska Joanna
17. Tuczyńska Monika
18. Wieczyński Mariusz
19. Wnykowska Daria
20. Worek Monika
21. Woźniak Julita
22. Zielińska Agnieszka
23. Zmarzła Iwona
24. Zubrzycki Adam
 
 
II etap konkursu odbędzie się:
 
-część „A” 2 maja 2016 r. o godz. 9.00 w budynku Zespołu Szkół Katolickich
w Bydgoszczy przy ul. Nowodworskiej 17, aula (praktyczny sprawdzian predyspozycji, kompetencji i umiejętności – test)
 
-część „B” – 9 maja 2016 r. o godz. 9.00 w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2, sala konferencyjna nr 306 (sprawdzian praktycznych umiejętności obsługi urządzeń biurowych i aplikacji)
 
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu - część „B” i podział na grupy sprawdzianu praktycznych umiejętności obsługi urządzeń biurowych zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.
 
 
Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie Dowód Osobisty.
 
 
                                                                                  Dyrektor
                                                      Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
                                                                      Andrzej Kozłowski
 
--------------------------------------------
Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu (część „B”)
na staż urzędniczy – 1 wolne stanowisko stażysty do obsługi biurowej zespołów kuratorskiej służby sądowej w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-41/16
 
1.      Kowalska Aleksandra
2.      Krajewska Justyna
3.      Pilarczyk Michał Jakub
4.      Pluta Marta
5.      Rolińska Agata
6.      Wieczyński Mariusz
 
II etap –konkursu odbędzie się: 
- część „B” - 9 maja 2016 r. o godz. 9:00 w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2, sala konferencyjna nr 306 (sprawdzian praktycznych umiejętności obsługi urządzeń biurowych i aplikacji).  
 
Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie Dowód Osobisty.
 
                                                                           Dyrektor
                                                      Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
                                                                      Andrzej Kozłowski
 
 
 
---------------------------------
Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na staż urzędniczy – 1 wolne stanowisko stażysty do obsługi biurowej zespołów kuratorskiej służby sądowej w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-41/16
 
1.       Justyna Krajewska
2.       Agata Rolińska
3.       Mariusz Wieczyński
  
 
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 18 maja 2016r., o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4, p. 134.
 
 
 
                                                               Andrzej Kozłowski
                                                        Dyrektor Sądu Rejonowego
                                                                   w Bydgoszczy

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij