Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4
85 - 128 Bydgoszcz
 
tel.: 52 58-78-500
fax.: 52 58-78-504

NIP: 953-11-49-225
REGON: 000321483

www.bydgoszcz.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta
ul. Wały Jagiellońskie 4
85-128 Bydgoszcz pok. 19, 21

ul. Toruńska 64a 
85-023 Bydgoszcz pok. 0.08
tel. + 48 (52) 587 85 00
e-mail: boi@bydgoszcz.sr.gov.pl

konkurs na 2 wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Bydgoszcz, dnia 21 lipca 2015 r.
 
Kd – 111 – 98/15
 
 
 
PREZES
SĄDU REJONOWEGO W BYDGOSZCZY
 
ogłasza konkurs na 2 wolne stanowiska asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-028 Bydgoszcz
 
 
1.      Na podstawie art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 427 z późn. zm.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
1.1.   jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
1.2.   jest nieskazitelnego charakteru,
1.3.   ukończył wyższe studnia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce,
1.4.   ukończył 24 lata.
 
2.      Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1228) do zgłoszenia kandydat dołącza:
1.1.   wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
1.2.   własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
1.3.   oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
1.4.   oświadczenie kandydata, iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – (art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych),
1.5.   oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
1.6.   oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
1.7.   aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami z podaniem oznaczenia konkursu Kd – 111 – 98/15 należy złożyć w terminie do dnia 21 sierpnia 2015 r. bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (pokój 135) albo przesłać pocztą na adres Sądu (decyduje data stempla pocztowego).
 
Konkurs składa się z trzech etapów:
 
  1. etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
  2. etap drugi – test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;
  3. etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.
 
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 roku.
 
 
II etap konkursu odbędzie się w dniu 15 września 2015 r. o godzinie 930 w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2 (sala 306).
 
Informacja o wynikach II etapu konkursu zostanie podana do wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w dniu 15 września 2015 roku.
 
III etap konkursu odbędzie się w dniu 16 września 2015 r. o godzinie 930 w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2 (sala 306).
                                                                         
 
                                                                                       PREZES
                                                                        Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
                                                                                Tomasz Adamski

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij